Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CITCEA UPC

CITCEA UPC

L’activitat de CITCEA es caracteritza per la seva expertesa en els àmbits de la mecatrònica i l'enertrònica, amb una incidència especial en els camps de l'electrònica de potència i el control digital:

• A Mecatrònica es treballa en equips elèctrics i electrònics, d'electrònica de potència, control i comunicacions amb microprocessador, DSPs i automatització.
• A Enertrònica es treballa en innovació energètica, en totes les activitats relacionades amb el sector elèctric i el subministrament d'energia; des de la seva generació fins el seu consum final.

CITCEA realitza per les Empreses els següents tipus de projectes:

Control digital amb microcontroladors i DSP de màquines; incloent l'adquisició i tractament de dades i senyals. Control de motors DC i d’inducció, embedded PC...

Disseny i millora dels equips mecànics ja que inclou en el seu disseny totes les possibilitats actuals de l'electrònica, el control, la informàtica i les comunicacions.

Millora de la gestió, el control i la qualitat de l'energia elèctrica des de la seva generació fins al punt de consum, incloent energies renovables i la integració a la xarxa elèctrica.

Carregadors ràpids i ultraràpids de bateries, electrificació de vehicles.

Concepció i desenvolupament de convertidors estàtics de potència controlats digitalment amb microcontroladors i DSP.

Fonts d’alimentació DC.

Automatització de màquines i processos industrials amb autòmats programables (PLC) i ordinadors.

Equips de monitorització de la qualitat de la xarxa elèctrica, monitorització a distància per telefonia mòbil o internet, diagnosi de les pertorbacions, propostes d'insensibilització, projecte executiu de la solució.

CITCEA desenvolupa projectes claus en mà per Empreses d’una gran diversitat de sectors industrials, i acompanyen al client fins a la fase d'industrialització.


Desenvolupa la seva activitat en els següents sectors:

Producció de béns d'equipEnergia i Medi AmbientAutomatització industrial

 

 

Eòlica, fotovoltaica i microxarxes


http://www.citcea.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Primer punt de recàrrega per retornar l'energia del vehicle elèctric a la xarxa

  Primer punt de recàrrega que permet subministrar l'energia disponible en la bateria del vehicle elèctric a la xarxa elèctrica. Aquest punt de càrrega incorpora la tecnologia V2G (vehicle to grid - del vehicle a la xarxa) i també V2H (vehicle to home - del cotxe a casa), de manera que l'usuari podrà vendre la seva energia al sistema elèctric o subministrar energia a la seva llar des del vehicle.

  Aquest innovador sistema s'ha realitzat en el marc del projecte V2M (Vehicle2Microgrid), guanyador del premi NOVARE I+D+i 2010, finançat i impulsat per Endesa, la investigació i el desenvolupament del qual el lidera CITCEA UPC i que compta amb la participació de l'iREC.

 • Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

  CITCEA UPC ha dissenyat i construït un Convertidor Trifàsic Bidireccional per a ser utilitzat entre un sistema d’emmagatzemament d’energia basat en bateries o supercondensadors, i una Microxarxa experimental. Aquest convertidor permet integrar a la xarxa pública la generació, emmagatzemament i consum privats, de manera que aquests són vistos pel sistema públic com una entitat agregada intel·ligent capaç d’auto-abastir-se puntualment mitjançant el mode aïllat, però també de donar suport a la xarxa, entregar i consumir energia, en funció de les necessitats i/o carències del sistema elèctric públic. La generació, s’integra a prop del consum, de manera que contribueix a descarregar la xarxa de transport. Aquest equip ha estat desenvolupat dins del marc d’una licitació del CENER. CITCEA UPC disposa d'una rèplica de l’equip a les seves instal·lacions.

   

  Més informació: Jordi Martín

  Desenvolupament de Negoci

  Telèfon: 93.4054690

  Correu: info.cit@upc.edu

   

   

  Més informació: Jordi Martín
  Desenvolupament de Negoci
  Telèfon: 93.4054690
  Correu: info.cit@upc.edu

   

   

 • Xarxes elèctriques intel·ligents per a entorns rurals

  Els dies 4 i 5 de febrer CITCEA UPC va participar en la reunió de kick-off del projecte Smart Rural Grid finançat per la UE (FP7). L’objectiu del projecte consisteix en validar noves tecnologies i dispositius per a una gestió activa i intel·ligent de la xarxa elèctrica en entorns rurals. S’implicarà de manera directa als propis consumidors per a la gestió de la demanda elèctrica i es treballarà en el desenvolupament d’un sistema de previsions i de gestió dels desequilibris i de la congestió de la xarxa, per tal de simplificar i facilitar la integració de fonts d’energia renovables. S’espera poder donar resposta a serveis crítics per als usuaris en milisegons.


  El projecte, que té una durada de tres anys, està coordinat per l’empresa Estabanell i Pahisa Energia, i compta amb un pressupost de 3,2 milions d’euros.

 • Plataforma intel·ligent per a la gestió de l'energia