Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

DAMA UPC

Data Management

Data Management UPC, DAMA,  va ser creat en 1999. L’activitat del Centre es focalitza en la R+D i la transferència de tecnologia de recuperació de grans volums de dades, qualitat de la informació i exploració de dades en àmbits com el científic, de màrqueting o sanitari.

DAMA ha desenvolupat 3 productes tecnològics:

DAURUM

Millora la qualitat de les dades mantenint bases de dades netes, evita duplicitats, i permet que diferents fonts de dades combinin i processin les seves dades en temps real.

BIBEX

Permet fer novedoses cerques bibliogràfiques complexes explorant la relació entre autors, paraules clau i documents.

Sparksee

Sistema gestor de grans volums d'informació en forma de xarxa o graf d’alt rendiment. Permet fer consultes orientades precisament a la seva naturalesa  intrínseca de xarxa (linked data), cóm trobar connexions, camins més curts, elements cèntrics de la xarxa, detecció de patrons, etc... Sparksee pot gestionar múltiples fonts de dades i es poden crear consultes que explotin la informació creuada de les diferents dades.

DAMA compta amb 6 patents registrades, de les quals 1 per llicenciar:

  • Mètode multidimensional i sistema implementat per ordinador per a classificació de carteres de patents i tecnologies, i base de dades associada (P200802549)

DAMA desenvolupa les seves activitats en múltiples sectors sempre que es requereixi la gestió d'una gran quantitat de dades.
Ha treballat per empreses que pertanyen als sectors de:

Anàlisi xarxes socials

 

 

Màrqueting

 

 

 

Xarxes geogràfiques

 

 

 

 

Sanitari

 

 

 

 

 

 

Exploració bibliogràfica


http://www.dama.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

  • Desenvolupament i recerca tecnològica en gestors de Bases de Dades. Projecte desenvolupat per IBM.

  • Anàlisi de fallades software (fabricant internacional de software)

  • Anàlisi de xarxes socials (projecte CENIT Social Media)

  • Detecció de frau / blanqueig de diners en transaccions immobiliàries, identificant patrons (Notaris d'Espanya)

    El Centre Data Management (DAMA UPC), va desenvolupar un projecte per l'Agencia Notarial de Certificación (ANCERT, propietat del Consejo General del Notariado, i creada amb l'objectiu de modernitzar tecnològicament el notariat espanyol), sobre bases de dades en graf (DEX), que permet la detecció de frau en les transaccions patrimonials a Espanya.