Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

DAMA UPC

Data Management

Data Management UPC, DAMA,  va ser creat en 1999. L’activitat del Centre es focalitza en la R+D i la transferència de tecnologia de recuperació de grans volums de dades, qualitat de la informació i exploració de dades en àmbits com el científic, de màrqueting o sanitari.

DAMA ha desenvolupat 3 productes tecnològics:

DAURUM

Millora la qualitat de les dades mantenint bases de dades netes, evita duplicitats, i permet que diferents fonts de dades combinin i processin les seves dades en temps real.

BIBEX

Permet fer novedoses cerques bibliogràfiques complexes explorant la relació entre autors, paraules clau i documents.

Sparksee

Sistema gestor de grans volums d'informació en forma de xarxa o graf d’alt rendiment. Permet fer consultes orientades precisament a la seva naturalesa  intrínseca de xarxa (linked data), cóm trobar connexions, camins més curts, elements cèntrics de la xarxa, detecció de patrons, etc... Sparksee pot gestionar múltiples fonts de dades i es poden crear consultes que explotin la informació creuada de les diferents dades.

DAMA compta amb 6 patents registrades, de les quals 1 per llicenciar:

  • Mètode multidimensional i sistema implementat per ordinador per a classificació de carteres de patents i tecnologies, i base de dades associada (P200802549)

DAMA desenvolupa les seves activitats en múltiples sectors sempre que es requereixi la gestió d'una gran quantitat de dades.
Ha treballat per empreses que pertanyen als sectors de:

Anàlisi xarxes socials

 

 

Màrqueting

 

 

 

Xarxes geogràfiques

 

 

 

 

Sanitari

 

 

 

 

 

 

Exploració bibliogràfica


http://www.dama.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

  • Anàlisi de la Ciència a Espanya (Ministeri de Ciència i Innovació - MICINN)

  • Neteja de bases de dades de distribuïdors, clients o màrqueting (diverses empreses fabricants i distribuïdores).

  • Software d'anàlisi d'informació aplicat a seguiment de pacients amb càncer

    Projecte desenvolupat amb l’ICO (Institut Català d’Oncologia) que facilita la planificació dels serveis sanitaris utilitzats en els procediments diagnòstics i terapèutics de pacients amb algun tipus de càncer. El software permet la construcció d’informació útil a partir de les altes hospitalàries (on consta l’ingrés, procediments diagnòstics i terapèutics aplicats i efectes adversos) per tal d'analitzar els procediments aplicats corresponents a cada tipus de tumor diferent.

  • Plataforma de tecnologies per a la gestió de Cloud Data

    DAMA UPC participa al projecte CoherentPaaS del 7PM.El projecte té per objectiu desenvolupar una plataforma de tecnologies per a la gestió de cloud data, incloent emmagatzematge de dades No SQL, com les bases de dades clau-valor i bases de dades per a grafs, les bases de dades de SQL com in-memory i les bases de dades orientades a columnes, sistemes híbrids com ara motors SQL en emmagatzematge de dades clau-valor, i els sistemes de gestió de dades de processament de processos complexos. Tots aquests sistemes es podran programar mitjançant l'ús d'un llenguatge de consultes comú uniforme. A més, un sistema de gestió transaccional escalable proporcionarà la coherència global a través dels magatzems de dades. Amb els resultats del projecte es podran desenvolupar aplicacions pel cloud amb un sol llenguatge de consultes i coherència integral, de manera més ràpida i de més qualitat.