Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

SARTI UPC

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

SARTI està format per un equip multidisciplinari que centra la seva activitat en el desenvolupament d'instrumentació i de sensors ambientals per aplicacions industrials i científiques. Està constituït des de 2000 i les seves àrees d'expertesa són:

Tractament digital de senyals

• Aplicacions software
• Tractament de senyals en temps real i de dades per internet.
• Sistemes distribuïts.
• Control de Sistemes
• Sistemes biomètrics

Tecnologies marines i terrestres

• Instrumentació Oceanogràfica: Infraestructura operativa per a test d’instruments, conectivitat on line via internet, disseny de dispositius de captura de dades.
• Tecnologies pesqueres e instrumentació oceanogràfica.
• Construcció i instal·lació d'Observatoris Submarins cablejats i autònoms.                                                 
• Estudi de la hidrodinàmica i transport de sediments entre la costa i la plataforma continental.
• Fabricació i disseny d'instrumentació sísmica terrestre i submarina.
• Avaluació i seguiment d'espècies d'alt valor econòmic. Acústica submarina.    
• Eficiència energètica en embarcacions, simulació arts de pesca.

Disseny electrònic de sistemes d'adquisició remota de dades (incloent mètodes de simulació i anàlisi estadística)

• Disseny de sistemes automàtics de test i mesura: Sensors intel·ligents i distribuïts, instrumentació virtual, validació del disseny.
• Disseny electrònic i fabricació de prototips.
• Automatització de processos sota control de computador. Llenguatges de programació d'alt nivell, JAVA, LabVIEW, etc. Visió per ordinador.
• Sistemes de comunicació cablejats i sense fils per xarxes de sensors.
• Xarxes de sensors intel·ligents i distribuïts (Wifi, Zigbee, RFID, etc.)
• Instrumentació virtual i control busos instrumentació (GPIB, CAN, LIN, LXI, etc.).

Automatització de sistemes complexos de mesura

• Metrologia dimensional. Laboratori acreditat ENAC ISO 17025.
• Interoperabilitat i estandardització de sensors i equips de mesura. IEEE Std. 1451, IEEE Std. 1588, i d'altres.
• Traçabilitat, verificació i calibratge d'equips de mesura de, temperatura, humitat, vibracions, pressió, paràmetres elèctrics. etc.
• Dinàmica de sistemes ambientals. Mesures de contaminació lumínica, acústica ambiental, camps elèctrics i eficiència energètica.

És Unitat Associada a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, a l'Institut de Ciències del Mar i a la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Laboratori acreditat per l'ENAC ISO 17025. Compta amb 3 patents registrades.


Les aplicacions industrials de les seves tecnologies s’emmarquen en:

ComunicacionsElectrònicaInformàticaIndústrial naval i pesqueraElectricitatMecànicaMedi Ambient i SostenibilitatEnergies Renovables

L'equipament més rellevant amb el que compta el formen una cambra hiperbàrica, taula de vibracions, sonòmetre, fonts de vibracions i soroll, cambra d'assajos climàtics, calibrador multi-producte, multímetre digital de 7.5 dígits, oscil·loscopi digital amb DPO, càmera termogràfica, mesurador de camps electromagnètics, mesurador de EMI, generador de funcions de baixa distorsió, receptor GPS, event counter, fonts de potència AA i EC i fusió de fibres òptiques, sistemes de desenvolupament per diferents famílies de microcontroladors i xarxes de sensors inalambrics, i sistemes d'adquisició de dades en diferents formats (PCI, PXI, USB, WiFi...)


http://www.cdsarti.org/ | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Observatori submarí expandible

  OBSEA és un observatori submarí cablejat  situat a uns 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú i 20m de profunditat en una zona protegida de pesca. Està connectat a la costa per un cable mixt d'energia i comunicacions que permet proporcionar l'energia necessària als instruments científics i, disposar d'un enllaç de comunicació de banda ampla. D'aquesta manera es pot aconseguir la informació en temps real.
  Actualment es poden aconseguir dades de temperatura, pressió, conductivitat, salinitat, velocitat i direcció de les corrents marines, velocitat del so, terbolesa i clorofil·la, com també i gràcies a la càmera web que hi ha instal·lada es poden veure imatges del fons marí.
  Com a expansió de l’OBSEA s’ha instal·lat una boia de superfície que ens permet obtenir dades ambientals com la velocitat del vent, temperatura i pressió. La boia i l’OBSEA es poden comunicar via cable o via mòdem acústic.

 • Ocean Bottom Seismometer (OBS)

  Els sismòmetres de fons oceànic (OBS) s'utilitzen per estudiar l'estructura de l'escorça marina així com també els moviments sísmics. El grup SARTI treballa en el disseny de OBS des de fa 10 anys aplicant els resultats dels projectes d'investigació en el dessenvolupament d'aquests dispositius d'adquisició i registre de dades de llarga durada.

 • Ocean Lider (Energies renovables oceàniques)

  El proyecto CENIT-E OCEAN LÍDER, LÍDeres en Energías Renovables Oceánicas es una ambiciosa iniciativa tecnológica promovida por un consorcio de empresas con una alta capacidad en Investigación, que afronta el desafío de generar y crear el conocimiento y las tecnologías necesarias para el aprovechamiento eficiente e integral de las energías oceánicas renovables.

  Conocimiento y Tecnologías que permitirán el desarrollo de nuevas instalaciones; dispositivos; estructuras; vehículos; buques y sistemas de caracterización de emplazamientos; y generación, distribución y transporte de la energía eléctrica captada de los océanos, que permitan su aprovechamiento sostenible y la implantación de novedosos modelos inteligentes de gestión y explotación de dichas fuentes energéticas preservando el medio ambiente marino y la seguridad de la vida humana en la mar.

 • Xarxes Monitorització Cables Alta Tensió (Prysmian Cables y Sistemas)

  La monitorització de la xarxa de distribució eléctrica és molt important per la prevenció de fallades al sistema, la gestió i planificació d'actuacions de manteniment i la seguretat de les persones. Aquest projecte té com a objectiu el disseny d'una xarxa de sensors inalambrics autónoms que monitoritzen diferents parámetres ambientals i eléctrics a les instalacions de transport d'energia eléctrica. El sistema és composat per una xarxa de nodes  que comuniquen inalàmbricament amb un protocol dissenyat a mida per transportar la informació que finalment es enviada remotament a un servidor central mitjançant comunicacions 3G que procesa la informació. El desenvolupament d'aquest projecte per l'empresa multinacional Prysmian Cables y Sistemes ha generat la publicació de 3 patents internacionals.