Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CDIF UPC

Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica

CDIF està format per un equip de doctors en enginyeria industrial, amb més de 20 anys d'experiència en temes de vibracions, diagnòstic, detecció de danys i fluidodinàmica.
L’objectiu és donar suport tecnològic a les empreses en temes relacionats amb el camp del diagnòstic de grups de generació d'energia, especialment la hidràulica,

Les seves principals àrees d’expertesa són:

Anàlisi de problemes vibratoris en maquinària i diagnòstic

Resolució de problemes in situ, anàlisi de casos complexes utilitzant tècniques avançades com el tractament de senyals i simulacions, servei de diagnòstic a partir de dades enviades per la companyia per correu electrònic, vibracions en canonades, anàlisis modals.

Monitorització on-line remota

Instal·lació d’equips de monitorització on line, supervisió remota de maquinària crítica des del propi CDIF, diagnòstic a distància sota comanda.

Col·laboracions en projectes industrials

Interacció fluids-estructura, disseny de petits equipaments.

Manteniment predictiu

Implantació de sistemes de manteniment predictiu basats en vibracions, selecció de punts de mesura, posicions, paràmetres d’adquisició, bandes, nivells d’alarma, preparació de bases de dades, rutes de mesura etc., formació del personal de la companyia in situ, supervisió de mesures realitzades pel personal de l’empresa, detecció de danys a gran escala.

Estudis fluidodinàmics

Anàlisis de problemes, cavitació, mesures experimentals, simulacions diverses, assajos de laboratori, interacció fluid-estructura, respostes estructurals.

CDIF participa activament en congressos específics de la seva àrea de coneixement i publica en revistes científiques destacades internacionalment. A més, forma part del programa de doctorat de la UPC anomenat Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica.


CDIF desenvolupa les seves capacitats tecnològiques en els següents sectors:

EnergiaIndústria agrícola i mecànicaIndústria química
CDIF Estudios Fluidodinamicos

http://www.upc.edu/cdif | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

  • Simulació fluidodinàmica del tub d’aspiració de la central hidràulica de XERTA

  • Mesures vibratòries, diagnòstic i manteniment predictiu. Viniclor (Martorell), Hispavic.

  • Supervisió de les vibracions per manteniment predictiu en totes les centrals d’Endesa

    300 grups de les UPH Ebre-Pirineus, UPH Sud i UPH Noroest.

  • Millora del rendiment de campanes de cuina

    El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF UPC) ha desenvolupat un projecte amb l’empresa Pando per millorar l’acústica i fluidodinàmica de les campanes extractores que fabriquen. A partir de les campanes que comercialitzen, s’ha realitzat un estudi fluidodinàmic i acústic de totes elles per a conèixer les seves qualitats i limitacions, mitjançant mesures experimentals i simulació numèrica. Amb les dades obtingudes s’ha optimitzat el model permetent: augmentar l’àrea d’extracció de fums, optimitzar del camí que realitza l'aire des de l'exterior fins l’entrada del ventilador (augmentant el cabal aspirat), i millorar l’aïllament del sistema. Aquestes millores han permès a l’empresa aconseguir reduir les pèrdues de càrrega en un 40% i rebaixar el soroll de l’ordre de 2dB.