Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

MCIA UPC

Motion Control and Industrial Applications

MCIA centra la seva activitat en Transferència de Tecnologia  d’Enginyeria  Elèctrica i Electrònica per la indústria amb expertesa tecnològica en optimització energètica, supervisió, control i diagnòstic de sistemes mecatrònics i  instrumentació i comunicacions.

Les tecnologies ofertes a les empreses es poden integrar en les següents capacitats:

Simulació de sistemes mecatrònics, instrumentació i mesura de sistemes mecatrònics i processos industrials.

Control i disseny de sistemes motors.

Software, aplicacions personalitzades basades en DSP, micro-controadors i FPGA.

Desenvolupament d'amplificadors d'àudio de potència d'alt rendiment.

Anàlisi i modelatge d'elements finits.

Desenvolupament hardware en topologies de convertidors de potencia, circuits de condicionament i interfícies.

Sistemes de supervisió i adquisició de dades per processos industrials.

Aplicació de tècniques en intel·ligència artificial per sistemes de diagnòstic.

MCIA compta amb 8 patents registrades. Actualment disposa de dues per llicenciar:

 • Equip de Diagnòstic de Altaveus i procediment d'utilització d'aquest mitjançant l'ús de transformada wavelet (P201001425)
 • Equip de Diagnòstic de Altaveus i procediment d'utilització d'aquest mitjançant l'ús de transformada ZAM (P201001423)

MCIA desenvolupa la seva activitat en sectors empresarials com ara:

Construcció de maquinària i equips mecànicsMaterials i equips elèctrics, electrònics i òpticsIndústria manufactureraTransport terrestre i aeriEmmagatzematgeEnergia

http://www.mcia.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • OPTIMUS

  Amplificador audio amb topologia multinivell per aplicacions de megafonia.

 • MECALUX

  Avaluació i gestió eficient d'energia en magatzems automàtics.

 • Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

  El manteniment de la maquinària i el seu funcionament eficient són dues de les claus en els processos de producció industrial. L'aparició d'avaries o la necessitat de programar revisions afecten l'optimització de tota la cadena de producció, de manera que les empreses tenen especial interès en comptar amb sistemes de monitorització fiables i que no encareixin els costos.

  El Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), ha desenvolupat un nou sistema de diagnòstic intel·ligent (autoalimentat, intel·ligent i capaç d'establir automàticament una xarxa sense fils que ajudi al control i al manteniment en maquinària rotativa) que utilitza senyals acústics per a la monitorització i el manteniment predictiu en maquinària industrial.

  El nou model es basa en una sistema de sensors intel·ligents instal·lats al llarg de planta industrial, capaços de rebre el so provinent de cadascuna de les màquines monitoritzades i d'interpretar-lo en termes d'eficiència, oferint aquesta informació al personal encarregat del manteniment.

  Més informació

 • Nou tren de tracció per a vehicles elèctrics

  El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) està dissenyant i desenvolupant un nou tren de tracció d'alt rendiment per a vehicles elèctrics destinats tant a mobilitat urbana, com a serveis municipals. Aquest tren aconsegueix la integració elèctrica i electrònica de tots els elements necessaris per a la tracció elèctrica en una planta motriu compacta, de baix cost, tolerant a fallides i molt eficient. El projecte s’està desenvolupant a través d'un consorci entre empreses espanyoles i mexicanes, juntament amb la Facultat de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla(México).