Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

INNOTEX CENTER UPC

Innotex Center

INNOTEX Center neix en 2013 com la integració de CTF UPC, l’Institut Intexter UPC i CRIT UPC. El Centre recull la llarga experiència industrial i de coneixement de tots tres centres. Són referent en R+D per a la indústria, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.

INNOTEX CENTER compta amb capacitats tecnològiques transversals i expertesa en el desenvolupament de projectes en tres grans àrees:

TECNOLOGIA TÈXTIL

• Estructura i propietats de materials tèxtils.
• Biotecnologia tèxtil, aplicacions enzimàtiques i biopolimèriques a les fibres.
• Desenvolupament i aplicació de filaments elàstics.
• Disseny i fabricació de prototips de noves estructures de fils, teixits i no teixits per moda, llar, ús tècnic i intel·ligent.
• Aplicació de microcàpsules en el procés de filatura (aromes, medicaments, cohesionants, lubricants, humectants, fotoestabilitzadors i altres productes per conferir propietats específiques als materials).
• Innovacions en els processos de filat, blanqueig, tintura i acabat.
• Optimització i avaluació de detergents i aplicació de tensioactius i polímers sobre tèxtils.
• Construcció de maquinària tèxtil i equips de mesura i control.
• Anàlisi de fibres, fils, teixits i estructures no teixides. Dictàmens oficials de defectes.

ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT

• Estudi en planta pilot del tractament d'aigües residuals industrials i de procés (bioreactors de membrana, decoloració electroquímica, membranes).
• Reutilització i reciclatge d'aigües residuals. Recuperació de colorants. Eliminació de nutrients.
• Determinació de macro i micro contaminants sobre substrats tèxtils i aigües.
• Seguretat química d’articles tèxtils. Determinació química de productes tòxics sobre substrats tèxtils.
• Estudis de biodegradació de contaminants químics i d'inhibició dels processos biològics de depuració.
• Tractaments avançats de depuració d’efluents industrials.

TOXICOLOGIA I MICROBIOLOGIA MEDIAMBIENTAL I SANITÀRIA

• Investigació bàsica i aplicada en aspectes mediambientals: toxicologia i microbiologia.
• Seguretat i formulació de productes segons les directives europees.
• Detecció de biopel·lícules en superfícies, biodegradació de polímers i estratègies de desinfecció.
• Estudi dels canvis cel·lulars causats per l'acció de fàrmacs, contaminants i microorganismes.
• Ecotoxicologia dels contaminants químics i biològics en medi aquàtic i terrestre.
• Efectes fisiològics i histopatològics en organismes aquàtics.
• Mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius.
• Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb xenobiòtics.
• Desenvolupament de nous mètodes de toxicitat i viabilitat.
• Estudis de toxicitat, bioacumulació, biodegradació de possibles contaminants químics i biològics en productes industrials i materials diversos.
• Estudis i desenvolupament de biosensors.
• Anàlisi de biomarcadors específics.

INNOTEX CENTER arriba fins a la fabricació de prototips comercialitzables, ja que compta amb vàries plantes pilot industrials i un taller mecànic per a la construcció de prototips. Disposa d'una orientació transversal, que facilita l'aplicació multisectorial dels seus desenvolupaments. 

Junts compten amb més de 20 patents registrades, la majoria en explotació per part d'empreses, i una spin off.


Els sectors empresarials en els què INNOTEX Center ha desenvolupat la seva activitat són:

Aeronàutic Automoció CeràmicaConstrucció de maquinària tèxtil CosmèticEsports i oci FarmacèuticLaboratoris d’Anàlisi Ambiental Mèdic i sanitari QuímicSeguretat i protecció personalTèxtil

 

 

 

 

 

 

 

 


Principis actius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocides

Auxiliars de subsectors

Detergents

Colorants i pigments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda i llar


http://www.innotex.upc.edu | innotex.center@upc.edu | +34 93 739 80 01

 • Delta-Biomarkers

  Es defineixen i validen els biomarcadors moleculars indicadors de contaminació en organismes invertebrats aquàtics del Delta de l’Ebre. En les espècies d’invertebrats seleccionades pràcticament no hi ha dades sobre mètodes de biologia molecular per avaluar la resposta dels biomarcadors d’exposició i disponibilitat.

 • Assaig ràpid per estudiar la contaminació dels sòls

  S’ha estudiat i perfeccionat un assaig ecotoxicològic per estudiar la contaminació dels sòls amb espècies d’organismes invertebrats terrestres. S’adapta un assaig senzill i ràpid per a l’avaluació de la qualitat ambiental de sòls potencialment contaminants.

 • COLTOX

  Estudi de la viabilitat tècnica d’un assaig per l’avaluació de la qualitat ambiental de sòls  potencialment contaminats. (COLTOX).

  L’objectiu del projecte que es presenta, consisteix en la realització de les etapes de R+D necessàries per la obtenció d’un Kit d’assaig ecotoxicològic. S’espera que aquest assaig dugui de forma senzilla a obtenir resultats que permetin l’avaluació ràpida  o diagnosi de la qualitat d’un sòl potencialment contaminat.

  El kit es basa en la utilització de col·lèmbols (Folsomia Candida) com organismes d’assaig, en fase latent. La existència de les formes latents, amb aparent inactivitat metabòlica,  assegurarà en el transcurs del temps la disponibilitat dels organismes d’assaig per ser utilitzats en qualsevol lloc o moment en que es precisi. Quan s’hagi de realitzar l‘assaig, els ous en estat latent eclosionaràn i  es transformaran en els organismes indicadors amb que es  portarà a terme l’assaig, obtenint- se les respostes que permetran dictaminar l’estat de contaminació del sòl assajat.

 • Avaluació de la toxicitat de sediments contaminats per metalls en el desenvolupament embrionari de peixos

  S’avalua la toxicitat dels sediments de riu contaminats per mercuri durant el desenvolupament embrionari dels peixos. El model experimental utilitzat és l’estudi embrionari/larval d’un petit ciprínid, el peix zebra (Danio rerio). Com a pas previ, es determina la capacitat dels embrions del peix com a bioacumuladors de mercuri, tant des del sediment com des de l’aigua durant els primers 5 dies de desenvolupament, moment en què es duu a terme l’organogènesi, una fase altament sensible a l’impacte dels contaminants.