Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

INNOTEX CENTER UPC

Innotex Center

INNOTEX Center neix en 2013 com la integració de CTF UPC, l’Institut Intexter UPC i CRIT UPC. El Centre recull la llarga experiència industrial i de coneixement de tots tres centres. Són referent en R+D per a la indústria, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.

INNOTEX CENTER compta amb capacitats tecnològiques transversals i expertesa en el desenvolupament de projectes en tres grans àrees:

TECNOLOGIA TÈXTIL

• Estructura i propietats de materials tèxtils.
• Biotecnologia tèxtil, aplicacions enzimàtiques i biopolimèriques a les fibres.
• Desenvolupament i aplicació de filaments elàstics.
• Disseny i fabricació de prototips de noves estructures de fils, teixits i no teixits per moda, llar, ús tècnic i intel·ligent.
• Aplicació de microcàpsules en el procés de filatura (aromes, medicaments, cohesionants, lubricants, humectants, fotoestabilitzadors i altres productes per conferir propietats específiques als materials).
• Innovacions en els processos de filat, blanqueig, tintura i acabat.
• Optimització i avaluació de detergents i aplicació de tensioactius i polímers sobre tèxtils.
• Construcció de maquinària tèxtil i equips de mesura i control.
• Anàlisi de fibres, fils, teixits i estructures no teixides. Dictàmens oficials de defectes.

ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT

• Estudi en planta pilot del tractament d'aigües residuals industrials i de procés (bioreactors de membrana, decoloració electroquímica, membranes).
• Reutilització i reciclatge d'aigües residuals. Recuperació de colorants. Eliminació de nutrients.
• Determinació de macro i micro contaminants sobre substrats tèxtils i aigües.
• Seguretat química d’articles tèxtils. Determinació química de productes tòxics sobre substrats tèxtils.
• Estudis de biodegradació de contaminants químics i d'inhibició dels processos biològics de depuració.
• Tractaments avançats de depuració d’efluents industrials.

TOXICOLOGIA I MICROBIOLOGIA MEDIAMBIENTAL I SANITÀRIA

• Investigació bàsica i aplicada en aspectes mediambientals: toxicologia i microbiologia.
• Seguretat i formulació de productes segons les directives europees.
• Detecció de biopel·lícules en superfícies, biodegradació de polímers i estratègies de desinfecció.
• Estudi dels canvis cel·lulars causats per l'acció de fàrmacs, contaminants i microorganismes.
• Ecotoxicologia dels contaminants químics i biològics en medi aquàtic i terrestre.
• Efectes fisiològics i histopatològics en organismes aquàtics.
• Mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius.
• Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb xenobiòtics.
• Desenvolupament de nous mètodes de toxicitat i viabilitat.
• Estudis de toxicitat, bioacumulació, biodegradació de possibles contaminants químics i biològics en productes industrials i materials diversos.
• Estudis i desenvolupament de biosensors.
• Anàlisi de biomarcadors específics.

INNOTEX CENTER arriba fins a la fabricació de prototips comercialitzables, ja que compta amb vàries plantes pilot industrials i un taller mecànic per a la construcció de prototips. Disposa d'una orientació transversal, que facilita l'aplicació multisectorial dels seus desenvolupaments. 

Junts compten amb més de 20 patents registrades, la majoria en explotació per part d'empreses, i una spin off.


Els sectors empresarials en els què INNOTEX Center ha desenvolupat la seva activitat són:

Aeronàutic Automoció CeràmicaConstrucció de maquinària tèxtil CosmèticEsports i oci FarmacèuticLaboratoris d’Anàlisi Ambiental Mèdic i sanitari QuímicSeguretat i protecció personalTèxtil

 

 

 

 

 

 

 

 


Principis actius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocides

Auxiliars de subsectors

Detergents

Colorants i pigments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda i llar


http://www.innotex.upc.edu | innotex.center@upc.edu | +34 93 739 80 01

  • Avaluació del risc ecològic de pesticides en el Delta de l'Ebre i zones d'influència.

    Els mètodes existents per avaluar el risc ambiental de substàncies contaminants tenen falta de realisme per la dificultat d'establir nivells 'exposició fiables en els organismes, utilitzar respostes biològiques determinades en el laboratori i en unes pocas espècies, i per la seva  incapacitat d´incloure efectes a nivell de comunitat. Aquest problema és greu quan es consideren pesticides donada la seva toxicitat potencial i el  seu complex comportament ambiental.Existeix, doncs, una necesitat urgent de desenvolupar mètodes de camp. Aquest projecte ha desenvolupat un sistema integral de mostreig de camp per avaluar els riscos ambientals de pesticides en les comunitats del Delta de l'Ebre i les seves zones  de més influencia, considerant la biodisponibilitat i toxicitat de les principals fonts d´entrada de contaminants així com els seus efectes en les comunitats d'invertebrats dels seus hàbitats.

    L'ús de biomarcadors bioquímics en organismes permetran caracteritzar la biodisponibilitat de contaminants i efectes específics de compostos amb un mode d´acció específic. La informació obtinguda del projecte, contribueix decisivament a la millora de la capacitat predictiva i de diagnòstic dels problemes ambientals.

  • Desenvolupament de nova maquinària tèxtil, especialment per filatura, i aparells de laboratori en col·laboració amb constructors espanyols i d'altres nacionalitats.

  • Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

    Innotex Center/CTF, en col·laboració amb l’empresa Cotton High Tech (Cohitech) ha treballat en l’obtenció de les primeres compreses i tampons higiènics 100% cotó natural, reduïnt així el risc de picors, irritacions i al·lèrgies en pells sensibles, i amb el mateix poder d’absorció que les compreses i tampons convencionals. Aquest últim aspecte s’ha aconseguit a partir de la modificació reològica de les fibres, és a dir, de la seva disposició dins del producte, ja que és el factor que condiciona la transpirabilitat i el poder d’absorció dels líquids.