Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

MCIA UPC

Motion Control and Industrial Applications

MCIA centra la seva activitat en Transferència de Tecnologia  d’Enginyeria  Elèctrica i Electrònica per la indústria amb expertesa tecnològica en optimització energètica, supervisió, control i diagnòstic de sistemes mecatrònics i  instrumentació i comunicacions.

Les tecnologies ofertes a les empreses es poden integrar en les següents capacitats:

Simulació de sistemes mecatrònics, instrumentació i mesura de sistemes mecatrònics i processos industrials.

Control i disseny de sistemes motors.

Software, aplicacions personalitzades basades en DSP, micro-controadors i FPGA.

Desenvolupament d'amplificadors d'àudio de potència d'alt rendiment.

Anàlisi i modelatge d'elements finits.

Desenvolupament hardware en topologies de convertidors de potencia, circuits de condicionament i interfícies.

Sistemes de supervisió i adquisició de dades per processos industrials.

Aplicació de tècniques en intel·ligència artificial per sistemes de diagnòstic.

MCIA compta amb 8 patents registrades. Actualment disposa de dues per llicenciar:

 • Equip de Diagnòstic de Altaveus i procediment d'utilització d'aquest mitjançant l'ús de transformada wavelet (P201001425)
 • Equip de Diagnòstic de Altaveus i procediment d'utilització d'aquest mitjançant l'ús de transformada ZAM (P201001423)

MCIA desenvolupa la seva activitat en sectors empresarials com ara:

Construcció de maquinària i equips mecànicsMaterials i equips elèctrics, electrònics i òpticsIndústria manufactureraTransport terrestre i aeriEmmagatzematgeEnergia

http://www.mcia.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • INTERCAC per GAVE

  Interruptor industrial polivalent de corrent alterna i contínua d'alta potència.

 • LOTPIM

  Sistema de manteniment i predicció destinat a maquinària industrial de baix cost basat en l’anàlisi del motor de inducció, xarxas sense-fil i tecnologies d’auto alimentació. Es tracta d'un sistema de diagnòstic de motors sincrons mitjançant l'anàlisi de les corrents del l'estator. El sistema era autoalimentat i estava connectat via wireless amb l'estació de monitorització principal.

  Més informació

   

 • MOET (More Open Electrical Aircraft)

  La finalitat del projecte és la de desenvolupar la tecnologia d’àmplia implementació de sistemes elèctrics en avions comercials, i contribuir així a enfortir la competitivitat de la indústria europea aeronàutica.

  Més informació

 • ENERGEST per ENERTIKA I PROMAUT

  Sistemes d'intel·ligència artificial per Gestió d’Energia i optimització d’instal·lacions elèctriques Enertika. Desenvolupament d'una EMS, sistema de gestió per millorar la confiança i eficiència del sistema energètic de les plantes industrials. Low level data acquisition and high level Artificial Intelligence system.