Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

inLab FIB UPC

Laboratori InLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona

InLab FIB UPC és un laboratori d’innovació i recerca especialitzat en aplicacions i serveis basats en les darreres tecnologies informàtiques, amb una experiència de més de 30 anys col·laborant en diferents projectes i creant solucions a mida per a entitats i institucions públiques i privades.

Les seves principals línies de treball s’agrupen en set grans àrees:

Anàlisi, tractament de dades i Big Data

Smart Data. Mètodes i tècniques estadístiques per a l’anàlisi i tractament de dades i la seva interoperatibilitat. Data Mining, anàlisi estadística avançada, mesurament d’intangibles, Open Data, integració, fusió i tractament de gran volums de dades, quadres de comandament...

Smart Cities

Modelat i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport, Smart Mobility (sistemes de transport públic, gestió del trànsit, aplicacions i serveis de guiatge dinàmic, tractament de dades de trànsit i mobilitat).

Internet col·laborativa

Entorns i arquitectures web, aplicacions distribuïdes a internet, intranets col·laboratives i socials, sistemes d’informació multimèdia, integració amb xarxes socials i tecnologies per garantir la seguretat, l’accessibilitat, la interoperabilitat i la integració dels sistemes.

Entorns i serveis TIC de suport a l’aprenentatge i a la gestió universitària

Learning Analytics. Entorns de suport a l’aprenentatge basats en eines TIC, sistemes d’informació per a la gestió universitària. Laboratoris d’informàtica i de desenvolupament d’aplicacions mòbils. Sistemes de mesura i anàlisi de resultats de l’aprenentatge. Mecanismes de seguiment i millora de l’activitat formativa.

Modelització, simulació i optimització

Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, el processos industrials o els sistemes d’emergències. Simulació aplicada a les ciències socials i als sistemes mediambientals.

Aplicacions mòbils i GIS

Aplicacions mòbils orientades a geoserveis en àmbits com el transport, l’esport i la salut. Sistemes propis basats en OpenStreetMap per al seguiment i guiatge de vehicles o persones. Serveis d’alarmes basades en el posicionament. Aplicacions amb realitat augmentada i multimèdia mòbil. Seguretat de les aplicacions mòbils.

Seguretat i infraestructura TIC

Seguretat informàtica (auditories, anàlisi forense, monitorització de xarxes), desenvolupament de sistemes de detecció de malware i de frau electrònic, gestió d’infraestructures, alta disponibilitat, resiliència, virtualització de servidors i altres tecnologies punteres en seguretat, infraestructures i serveis.

InLab FIB UPC acull el Centre d'Innovació Compartida CIC-TIC amb l'Ajuntament de Barcelona, per identificar noves oportunitats d'innovació en tecnologies TIC a les administracions públiques i per a impulsar el Programa inLab Talent.

Al llarg de la seva trajectòria en transferència de tecnologia, les àrees que configuren inLab FIB  han impulsat la creació de dues spin-offs i compta amb dues marques registrades.


Degut a la transversalitat de les tecnologies TIC, les seves aplicacions són possibles en sectors tant diferents com:

Transport, distribució i logística Farmacèutic Smart CitiesSalutLleure i esport - Ciències socialsAdministracions públiquesEducacióTICConstruccióEnergia

http://inlab.fib.upc.edu/es | info.cit@upc.edu | +34 93 405 46 90 | +34 93 405 44 19

 • Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb vehicles guiats automàticament per a Almirall

  Estudi de simulació que permet avaluar la capacitat de la xarxa interna de transport per donar resposta a les noves necessitats associades als canvis en els processos productius de l'empresa Almirall.

  Els models de simulació s’estan utilitzant per avaluar les diferents propostes de millora en el cas que la xarxa actual de transport, formada principalment per vehicles guiats automàticament (AGVs), no tingui prou capacitat de transport per donar resposta a futures demandes. Veure més

 • Sistema d’informació enVIA per a l’empresa ALSTOM

  Disseny i desenvolupament d’un sistema d’informació per a ALSTOM Espanya que permet visualitzar, dins un mapa geogràfic en temps real, la posició de la seva flota de trens AVE i AVANT en funcionament i conèixer de forma remota i immediata les incidències tècniques dels trens per tal de millorar l’eficiència dels processos de manteniment.    El sistema permet l’enviament de les incidències de l’AVE i AVANT a la web eTrain Web Maintance (sistema d’informació ALSTOM França).

  Per a la visualització de la posició de la flota dels trens s’ha utilitzat el servei de tooPath, desenvolupat pel propi inLab FIB, i que permet el seguiment de dispositius mòbils (amb GPS) a tot el món. Veure més

 • uLab de Telefónica I+D a la UPC

  El uLab de Telefónica I+D a la UPC és un laboratori universitari que permet la implicació  i participació d’estudiants universitaris de la UPC en projectes de Telefónica I+D.  El laboratori funciona mitjançant un esquema de col·laboració d’innovació oberta, on els participants treballen amb la Unitat de Desenvolupament de la Direcció de Software Engineering de Telefonica I+D, en la prospecció i avaluació tecnològica, en el desenvolupament de prototips, software transversal, anàlisi de bones pràctiques i difusió de resultats en fors externs. Veure més

 • In4Mo. Sistema Avançat d'Informació sobre la Mobilitat de Persones i Vehicles

  El projecte In4Mo ha tingut com a objectiu principal el desenvolupament d’aplicacions per a la provisió d'informació per a centres de control de tràfic. Ofereix una visió i estimació de l'estat de la xarxa i de la seva evolució a curt termini, que permet prendre decisions més eficients. Integra les diferents tecnologies tradicionals de captació de dades (espires d’inducció, processament d’imatges, radars ...) amb les noves (GPS, Bluetooth, i TAG), i mitjançant diferents tècniques de filtrat de dades, de compleció de dades en cas de manca d’informació, de fusió de dades provinents de diferents fonts d’informació, i d’estimació d’estat, per tal de subministrar dades homogènies i consistents. Veure més