Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Patronat

PRESIDENT

Sr. Enric Fossas Colet
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

VICE-PRESIDENT

Sr. Ramon Carbonell Santacana
President del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

PATRONS

Sra. Esther Real Saladrigas
Vicerectora de Transferència de Coneixement UPC

Sr.  Antoni Ras Sabidó
Vicerector de Política Universitària UPC

Sr. Fernando Orejas Valdés
Vicerector de Recerca UPC

Sra. Olga Lanau Rami
Gerent UPC

Sr.  Carles Sumarroca Claverol
Vicepresident de Comsa Emte.

Sr. Manel Xifra Pagès
Membre del Consell Social UPC i President de Comexigroup

Sr. Santiago Royo Royo
Director del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la UPC

 

SECRETÀRIA

Sra. Anna Serra Hombravella
Secretària del Consell Social UPC (no patrona)

CIT 001