Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca

Segona Veu

TALP UPC desenvolupa diferents tecnologies de la parla aplicables al sector mèdic, amb l’objectiu d’oferir un sintetitzador de veu, adaptat a pacients que han perdut -total o parcialment- la veu després d’un procés operatori que afecti a les cordes vocals. El projecte es desenvolupa amb el suport del programa INNPACTO i es desenvolupa conjuntament amb les Universidades de Vigo  i del Pais Vasco. El treball de TALP UPC es centra en adaptar la síntesi de veu a cada persona, aplicant models d'aprenentatge conexionista (p.ex. xarxes neuronals) al reconeixement automàtic de la parla de persones amb veu distorsionada, com a resultat d'una intervenció quirúrgica.

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: TALP UPC

Esfulladora d'espigues de blat de moro

El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI UPC) ha dissenyat una màquina esfulladora que permet la mecanització del procés de neteja del blat de moro durant la seva recol·lecció. L'equip s'ha creat expressament per facilitar el procés de recollida d'aquesta gramínia a Equador, i en els treballs ha col·laborat la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) d'aquell país.

El nou dispositiu ha estat dissenyat i implementat pel Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI), centre membre de CIT UPC. Per a això investigadors de CDEI es van desplaçar fins a Equador, on van avaluar les possibilitats d'aplicar els seus coneixements i la tecnologia amb la qual treballa el centre a diversos cultius , com el cafè , el cacau i el blat de moro.

Després d'estudiar la feina dels agricultors i les seves necessitats, i amb el suport de tècnics de l'ESPE, els enginyers del CDE UPC van resoldre dissenyar i construir una màquina esfulladora per a ús amb panotxes de blat de moro. Aquesta màquina s'ha creat utilitzant materials accessibles, tenint en compte l'entorn tecnològic i social i tractant de minimitzar el consum energètic i l'impacte ambiental, el que es coneix com disseny IN CONCEPT i In BLUE, respectivament.

El resultat és un equip que mecanitza la tasca de desfullat del blat de moro, fàcil d’utilitzar, amb un baix cost i un disseny i disseny sostenible. La màquina està fabricada en acer inoxidable, i està dotada d'un sistema de corrons recoberts de cautxú vulcanitzat que, amb l'ajuda d'un petit motor, separen les fulles que envolten el gra, de manera que les panotxes es dipositen netes en un contenidor disposades per continuar el procés de gestió, emmagatzematge i distribució.

L'equip dissenyat pels enginyers facilita la tasca, en la manipulació es produeixen talls en les mans amb freqüència, i augmenta la productivitat en un 150%, ja que es passa de les 6-8 panotxes desfullades per minut de forma manual a les 18-20 que processa la màquina en el mateix temps.

Segons l'opinió de Sònia Llorens, gerent de CDEI UPC, "aquesta iniciativa ens permet abordar projectes des de la base. Pensats per a sectors amb poca capacitat adquisitiva, però amb molta massa crítica. Nostre interès és aprofundir el treball en projectes de negoci sostenibles, inclusius i amb compromís social i ambiental".

De fet, el projecte, denominat New- Agricultura Now, s'ha dissenyat d'acord a l'estàndard OPEN, que contempla facilitar els plànols de la màquina per a tot aquell que vulgui instal·lar i comercialitzar-la, el que unit al fet que s'hagi concebut des el terreny garanteix la seva fabricació i manteniment a nivell local.

El projecte New-Agricultura Now ha estat finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Esfulladora d'espigues de blat de moro

Més informació:

Antonio Álvarez
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
a.alvarez@upc.edu

Desenvolupat per: CDEI UPC

Disseny de l’accionament elèctric per pinça de soldadura per resistència

• Alta versatilitat i precisió en el control de la soldadura en comparació amb les d’accionaments pneumàtic.
• Substitució dels cilindres pneumàtics principals i els de compensació per actuadors elèctrics millorant la qualitat de la soldadura i evitant la deformació  de la xapa en el moment de soldar.
• La velocitat i la força són equivalents a les dels actuadors pneumàtics, però gràcies a la seva versatilitat en els moviments es disminueix el temps de cicle.

Disseny de l’accionament elèctric per pinça de soldadura per resistència

Més informació:

Antonio Álvarez
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
a.alvarez@upc.edu

Desenvolupat per: CITCEA UPC

Projecte Polux

Desenvolupament d’ un dispositiu fotomètric mòbil, capaç d’avaluar simultàniament tant el flux lluminós (qualitat i quantitat), com la seva direccionalitat (a diferència dels fotòmetres que existeixen actualment), obtenint una auditoria fotomètrica complerta de la zona a estudiar.

Aquest sistema pot permetre un estalvi energètic de 400.000 euros anuals per un Ajuntament mitjà (200.000 habitants). Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada conjuntament amb SnellOptics, Aido, Fibercom S.L., Ilimit Comunicacions S.L., i el Ministerio de Economía y Competitividad.

Projecte Polux

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CD6 UPC

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

INNOTEX CENTER/CFT ha dissenyat una nova estructura tèxtil, amb elasticitat controlada, que s’adapta al perfil dels peus sensibles, i que té memòria de forma, a partir de nous fils d’estructura complexa. Aquest teixit està especialment indicat per a persones diabètiques, les quals, degut a la més baixa sensibilitat als peus, pateixen llagues i problemes a la pell amb freqüència, degut al fregadís amb el calçat. A aquesta nova estructura se l’ha dotat de propietats bactericides (per evitar les olors dels peus), tractaments antivirus, antifongs, antialgues i antiespores, així com un sistema per escalfar el peu de manera regulada. El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’empresa Proorto, fabricant de teixits ortopèdics, que ja comercialitza al mercat aquest teixit.

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

Més informació:

Antonio Álvarez
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
a.alvarez@upc.edu

Desenvolupat per: INNOTEX CENTER UPC

Desenvolupament d'un equip de modelització d'esllavissades

El Centre de disseny d’Equipaments Industrials (CDEI UPC) i CITCEA UPC han participat en el desenvolupament d’un nou equip de modelització d’esllavissades que té la capacitat de mesurar la temperatura i la pressió en la banda de tall i d’aplicar elevades pressions i velocitats de tall a la mostra de terreny analitzat. Això permetrà conèixer més a fons les característiques dels terrenys propensos a patir esllavissades per, per exemple, evitar construir-hi a sobre o en el seu entorn. A llarg termini, es reduirien els danys humans i materials provocats per la construcció d’edificis i obres públiques en terrenys inestables. L’equip desenvolupat permetrà experimentar el model termo-hidro-mecànic creat a l’Institut d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC (ETCG), i ha de permetre validar una teoria que permeti predir l’aparició d’esllavissades ràpides.

Desenvolupament d'un equip de modelització d'esllavissades

Més informació:

Antonio Álvarez
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
a.alvarez@upc.edu

Desenvolupat per: CDEI UPC

Observatori submarí expandible

OBSEA és un observatori submarí cablejat  situat a uns 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú i 20m de profunditat en una zona protegida de pesca. Està connectat a la costa per un cable mixt d'energia i comunicacions que permet proporcionar l'energia necessària als instruments científics i, disposar d'un enllaç de comunicació de banda ampla. D'aquesta manera es pot aconseguir la informació en temps real.
Actualment es poden aconseguir dades de temperatura, pressió, conductivitat, salinitat, velocitat i direcció de les corrents marines, velocitat del so, terbolesa i clorofil·la, com també i gràcies a la càmera web que hi ha instal·lada es poden veure imatges del fons marí.
Com a expansió de l’OBSEA s’ha instal·lat una boia de superfície que ens permet obtenir dades ambientals com la velocitat del vent, temperatura i pressió. La boia i l’OBSEA es poden comunicar via cable o via mòdem acústic.

Observatori submarí expandible

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: SARTI UPC

Caracterització del soroll de trens de velocitat alta

Caracterització del soroll procedent dels pantògrafs conjuntament amb SENER, mitjançant un array de micròfons de desenvolupament propi, que permet dimensionar l’aïllament acústic del sostre dels vagons de tren, i així assegurar el seu confort interior. Els resultats d’aquest estudi s’han aplicat als trens de velocitat alta (fins a 250km/h) que circulen per les nostres vies.

Caracterització del soroll de trens de velocitat alta

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: LEAM UPC

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

CITCEA UPC ha dissenyat i construït un Convertidor Trifàsic Bidireccional per a ser utilitzat entre un sistema d’emmagatzemament d’energia basat en bateries o supercondensadors, i una Microxarxa experimental. Aquest convertidor permet integrar a la xarxa pública la generació, emmagatzemament i consum privats, de manera que aquests són vistos pel sistema públic com una entitat agregada intel·ligent capaç d’auto-abastir-se puntualment mitjançant el mode aïllat, però també de donar suport a la xarxa, entregar i consumir energia, en funció de les necessitats i/o carències del sistema elèctric públic. La generació, s’integra a prop del consum, de manera que contribueix a descarregar la xarxa de transport. Aquest equip ha estat desenvolupat dins del marc d’una licitació del CENER. CITCEA UPC disposa d'una rèplica de l’equip a les seves instal·lacions.

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CITCEA UPC

Simulador del procés de transfusió de sang

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM UPC), va dissenyar un simulador del procés de transfusió de sang (E-Blood) per augmentar la seguretat dels pacients. El projecte es va desenvolupar amb la col·laboració dels hospitals de la Santa Creu i Sant Pau i del Clínic de Barcelona, juntament amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Simulador del procés de transfusió de sang

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: LAM UPC

Flexicast: Nova tecnologia integradora dels processos de fosa de ferro colat

L’objectiu del projecte és generar una nova tecnologia que integri les diferents fases de què consten els processos de fosa de ferro colat en una única cel·la de producció. Aquesta nova tecnologia permetrà estalviar fins a un 30% d’energia per quilo de ferro net a les grans plantes industrials de fosa. Es tracta d’un projecte europeu, amb un pressupost total de 9,25M €, coordinat per LABSON UPC i l’empresa catalana Fundiciones de Roda, del Grup Roquet. En el projecte hi participen 14 Empreses i Centres de recerca europeus.

Flexicast: Nova tecnologia integradora dels processos de fosa de ferro colat

Més informació:

Antonio Álvarez
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
a.alvarez@upc.edu

Desenvolupat per: LABSON UPC

Detecció de frau / blanqueig de diners en transaccions immobiliàries, identificant patrons (Notaris d'Espanya)

El Centre Data Management (DAMA UPC), va desenvolupar un projecte per l'Agencia Notarial de Certificación (ANCERT, propietat del Consejo General del Notariado, i creada amb l'objectiu de modernitzar tecnològicament el notariat espanyol), sobre bases de dades en graf (DEX), que permet la detecció de frau en les transaccions patrimonials a Espanya.

Detecció de frau / blanqueig de diners en transaccions immobiliàries, identificant patrons (Notaris d'Espanya)

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: DAMA UPC