Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca

SeniorLudens: Una plataforma per crear serious games

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) participa, juntament amb Indra, en un projecte europeu que té per objectiu el desenvolupament d’una plataforma de serious games per l’entrenament laboral. La plataforma està destinada a fomentar la formació i reciclatge de professionals propers al moment de la jubilació, i també a afavorir l'intercanvi transgeneracional de coneixements. Així, seran els propis treballadors seniors qui dissenyin els serious games d'entrenament per donar continuïtat a les seves tasques professionals habituals, per tal de que els treballadors més joves l’aprenguin d’una manera informal i lúdica. La gestió de projectes en una empresa TIC, la fabricació artesanal de formatges, i la rehabilitació cognitiva i funcional de pacients seran els tres primers casos d’utilització d’aquesta plataforma.

SeniorLudens: Una plataforma per crear serious games

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CREB UPC

Nou tren de tracció per a vehicles elèctrics

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) està dissenyant i desenvolupant un nou tren de tracció d'alt rendiment per a vehicles elèctrics destinats tant a mobilitat urbana, com a serveis municipals. Aquest tren aconsegueix la integració elèctrica i electrònica de tots els elements necessaris per a la tracció elèctrica en una planta motriu compacta, de baix cost, tolerant a fallides i molt eficient. El projecte s’està desenvolupant a través d'un consorci entre empreses espanyoles i mexicanes, juntament amb la Facultat de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla(México).

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: MCIA UPC

Flexicast: Nova tecnologia integradora dels processos de fosa de ferro colat

L’objectiu del projecte és generar una nova tecnologia que integri les diferents fases de què consten els processos de fosa de ferro colat en una única cel·la de producció. Aquesta nova tecnologia permetrà estalviar fins a un 30% d’energia per quilo de ferro net a les grans plantes industrials de fosa. Es tracta d’un projecte europeu, amb un pressupost total de 9,25M €, coordinat per LABSON UPC i l’empresa catalana Fundiciones de Roda, del Grup Roquet. En el projecte hi participen 14 Empreses i Centres de recerca europeus.

Flexicast: Nova tecnologia integradora dels processos de fosa de ferro colat

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: LABSON UPC

Detecció de frau / blanqueig de diners en transaccions immobiliàries, identificant patrons (Notaris d'Espanya)

El Centre Data Management (DAMA UPC), va desenvolupar un projecte per l'Agencia Notarial de Certificación (ANCERT, propietat del Consejo General del Notariado, i creada amb l'objectiu de modernitzar tecnològicament el notariat espanyol), sobre bases de dades en graf (DEX), que permet la detecció de frau en les transaccions patrimonials a Espanya.

Detecció de frau / blanqueig de diners en transaccions immobiliàries, identificant patrons (Notaris d'Espanya)

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: DAMA UPC

Millora del rendiment de campanes de cuina

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF UPC) ha desenvolupat un projecte amb l’empresa Pando per millorar l’acústica i fluidodinàmica de les campanes extractores que fabriquen. A partir de les campanes que comercialitzen, s’ha realitzat un estudi fluidodinàmic i acústic de totes elles per a conèixer les seves qualitats i limitacions, mitjançant mesures experimentals i simulació numèrica. Amb les dades obtingudes s’ha optimitzat el model permetent: augmentar l’àrea d’extracció de fums, optimitzar del camí que realitza l'aire des de l'exterior fins l’entrada del ventilador (augmentant el cabal aspirat), i millorar l’aïllament del sistema. Aquestes millores han permès a l’empresa aconseguir reduir les pèrdues de càrrega en un 40% i rebaixar el soroll de l’ordre de 2dB.

Millora del rendiment de campanes de cuina

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: CDIF UPC

Disseny de l’accionament elèctric per pinça de soldadura per resistència

• Alta versatilitat i precisió en el control de la soldadura en comparació amb les d’accionaments pneumàtic.
• Substitució dels cilindres pneumàtics principals i els de compensació per actuadors elèctrics millorant la qualitat de la soldadura i evitant la deformació  de la xapa en el moment de soldar.
• La velocitat i la força són equivalents a les dels actuadors pneumàtics, però gràcies a la seva versatilitat en els moviments es disminueix el temps de cicle.

Disseny de l’accionament elèctric per pinça de soldadura per resistència

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: CITCEA UPC

Projecte Polux

Desenvolupament d’ un dispositiu fotomètric mòbil, capaç d’avaluar simultàniament tant el flux lluminós (qualitat i quantitat), com la seva direccionalitat (a diferència dels fotòmetres que existeixen actualment), obtenint una auditoria fotomètrica complerta de la zona a estudiar.

Aquest sistema pot permetre un estalvi energètic de 400.000 euros anuals per un Ajuntament mitjà (200.000 habitants). Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada conjuntament amb SnellOptics, Aido, Fibercom S.L., Ilimit Comunicacions S.L., i el Ministerio de Economía y Competitividad.

Projecte Polux

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CD6 UPC

Jocs per detectar demències senils: Smart ageing

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) en col·laboració amb el Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica i la Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino, de Pavia (Itàlia), ha desenvolupat un serious game per crear un test virtual a persones a partir de 50 anys per a la detecció precoç de les demències senils. L’equip, pertanyent a la Divisió d'Informàtica Gràfica, encapçalat per la Dra. Dani Tost i el Prof. Sergi Grau, ha creat un test virtual en el que es podrà detectar el deteriorament cognitiu a través d'exercicis de memòria i atenció en un entorn virtual 3D i realista.

Més informació

Jocs per detectar demències senils: Smart ageing

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CREB UPC

Simulador del procés de transfusió de sang

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM UPC), va dissenyar un simulador del procés de transfusió de sang (E-Blood) per augmentar la seguretat dels pacients. El projecte es va desenvolupar amb la col·laboració dels hospitals de la Santa Creu i Sant Pau i del Clínic de Barcelona, juntament amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Simulador del procés de transfusió de sang

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: LAM UPC

Observatori submarí expandible

OBSEA és un observatori submarí cablejat  situat a uns 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú i 20m de profunditat en una zona protegida de pesca. Està connectat a la costa per un cable mixt d'energia i comunicacions que permet proporcionar l'energia necessària als instruments científics i, disposar d'un enllaç de comunicació de banda ampla. D'aquesta manera es pot aconseguir la informació en temps real.
Actualment es poden aconseguir dades de temperatura, pressió, conductivitat, salinitat, velocitat i direcció de les corrents marines, velocitat del so, terbolesa i clorofil·la, com també i gràcies a la càmera web que hi ha instal·lada es poden veure imatges del fons marí.
Com a expansió de l’OBSEA s’ha instal·lat una boia de superfície que ens permet obtenir dades ambientals com la velocitat del vent, temperatura i pressió. La boia i l’OBSEA es poden comunicar via cable o via mòdem acústic.

Observatori submarí expandible

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: SARTI UPC

Caracterització del soroll de trens de velocitat alta

Caracterització del soroll procedent dels pantògrafs conjuntament amb SENER, mitjançant un array de micròfons de desenvolupament propi, que permet dimensionar l’aïllament acústic del sostre dels vagons de tren, i així assegurar el seu confort interior. Els resultats d’aquest estudi s’han aplicat als trens de velocitat alta (fins a 250km/h) que circulen per les nostres vies.

Caracterització del soroll de trens de velocitat alta

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: LEAM UPC

Imprints

Imprints es una plataforma que inclou els models de previsió i d’alerta més avançats per predir situacions de risc d’inundacions a causa de pluges torrencials en temps real. El sistema permet anticipar amb 24 hores d'antelació si hi haurà algun episodi de pluges torrencials i inundacions, i a quines àrees afectarà, amb la precisió de quilòmetres quadrats. Aquesta eina permet guanyar temps i incrementar la seguretat de la població en casos d’emergència.

Imprints

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CRAHI UPC