Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca
Simulador del procés de transfusió de sang

Simulador del procés de transfusió de sang

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Esfulladora d'espigues de blat de moro

Esfulladora d'espigues de blat de moro

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Segona Veu

Segona Veu

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupament d'un equip de modelització d'esllavissades

Desenvolupament d'un equip de modelització d'esllavissades

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu