Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca
La compatibilitat electromagnètica en els avions

La compatibilitat electromagnètica en els avions

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Tecnologia per a la traducció de patents

Tecnologia per a la traducció de patents

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Suspensió d'altes prestacions per a camions de diversos eixos

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Nou tren de tracció per a vehicles elèctrics

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

SeniorLudens: Una plataforma per crear serious games

SeniorLudens: Una plataforma per crear serious games

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Xarxes elèctriques intel·ligents per a entorns rurals

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Millora del rendiment de campanes de cuina

Millora del rendiment de campanes de cuina

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu