Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca
Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

Xarxes elèctriques intel·ligents per a entorns rurals

Millora del rendiment de campanes de cuina

Millora del rendiment de campanes de cuina

La compatibilitat electromagnètica en els avions

La compatibilitat electromagnètica en els avions

Tecnologia per a la traducció de patents

Tecnologia per a la traducció de patents

Suspensió d'altes prestacions per a camions de diversos eixos

Nou tren de tracció per a vehicles elèctrics

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

SeniorLudens: Una plataforma per crear serious games

SeniorLudens: Una plataforma per crear serious games