Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Divisions tecnològiques

CIT UPC està constituït per equips d'investigadors multidisciplinaris, que orienten les seves capacitats tecnològiques cap a les Empreses, i ofereix una resposta integral i especialitzada a les necessitats tecnològiques d'aquestes. Aquesta filosofia facilita la constitució de consorcis público-privats pel desenvolupament de projectes Empresa-Universitat. CIT UPC, doncs, ofereix a les Empreses i Administracions projectes tecnològics transversals, multidisciplinaris i “clau en mà”, com una solució tecnològica integral.

CIT UPC s’estructura a partir de criteris d'especialització tecnològica. El mapa de les nostres capacitats s'agrupa en 6 grans àrees, que constitueixen els àmbits tecnològics que CIT UPC ofereix.