Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Tecnologies Mèdiques
Tecnologies Mèdiques
Tecnologies Químiques i de l’Alimentació
Tecnologies Químiques i de l’Alimentació
Tecnologies de la Producció
Tecnologies de la Producció
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)
Tecnologies de l’Energia i del Medi Ambient
Tecnologies de l’Energia i del Medi Ambient

Tecnologies dels Materials

A l'àmbit de Tecnologies dels Materials s'inclouen:

 • Les tecnologies que permeten obtenir i conformar els materials polimèrics, metàl·lics, ceràmics, naturals o compostos en matèries primeres, en productes semielaborats o en productes finals.
 • Les tecnologies capaces de modificar, mitjançant l'aplicació de recobriments, tractaments tèrmics o tractaments superficials, les propietats físiques, químiques, mecàniques o tribològiques dels materials prèviament conformats.
 • Les tecnologies necessàries per tal d'unir o reparar els materials que integren un peça, un component, una eina, un equip o una estructura.


Les nostres capacitats tecnològiques son:

 • Assessorament en la selecció de materials i en el disseny de noves aplicacions estructurals, tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques (fatiga, deformació cíclica, desgast i fractura).
 • Integritat estructural i fiabilitat en servei de materials estructurals (Acers inoxidables (dúplex), Aliatges ferris pulvimetal·lúrgies, Aliatges de Titani, Materials compostos de matriu inorgànica).
 • Materials durs i tribològics.
 • Materials ceràmics multicapa i recobriments ceràmics.
 • Comportament mecànic de materials ceràmics d’altes prestacions i materials compostos multicapa a les variacions tèrmiques i la corrosió.
 • Disseny microestructural d’aliatges metàl·lics en diferents processos de conformació (fundició, forja, pulvimetal·lúrgia, ...).
 • Micromecànica i nanomecànica de recobriments.
 • Implementació de tecnologies de modificació superficial i generació de textures.
 • Desenvolupament de biomaterials per a la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans.
 • Modificació superficial de aliatges de titani mitjançant tractaments químics i físics per millorar la seva biocompatibilitat.
 • Desenvolupament d’aliatges de baix mòdul elàstic per a la fabricació d’implants i pròtesis.
 • Disseny i desenvolupament de noves estructures tèxtils tècniques i intel·ligents.
 • Aplicació de nanocàpsules en estructures tèxtils per conferir propietats específiques (aromàtiques, medicaments, cohesionants, lubricants, humectants, fotoestabilitzadors, ...).

 

 Capacitats tecnològiques de CIT UPC: