Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Tecnologies Mèdiques
Tecnologies Mèdiques
Tecnologies Químiques i de l’Alimentació
Tecnologies Químiques i de l’Alimentació
Tecnologies de la Producció
Tecnologies de la Producció
Tecnologies de l’Energia i del Medi Ambient
Tecnologies de l’Energia i del Medi Ambient
Tecnologies dels Materials
Tecnologies dels Materials

Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)

A l'àmbit de Tecnologies TIC s'inclouen:

 • Tecnologies que agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament, l’emmagatzematge i la transmissió de la informació, principalment d'informàtica, Internet i telecomunicacions.
 • Les tecnologies basades amb electrònica, microelectrònica, semiconductors, superconductors, òptica, els dispositius que es deriven (hardware).
 • Les tecnologies de programari per el processat d'informació i la creació de sistemes d'informació (software).
 • Les tecnologies de la comunicació, que mitjançant la combinació dels dos anteriors, permeten establir la connectivitat i la integració entre dispositius i sistemes.


Les nostres capacitats tecnològiques son:

 • Big Data Analytics per a l’extracció de coneixement en àmbits com la salut, l’eficiència energètica, els processos de fabricació i les xarxes socials.
 • Tecnologies de Visió per Computador.
 • Intel·ligència Artificial: aprenentatge automàtic, reputació, personalització, soft computing.
 • Interacció persona ordinador, usabilitat i accessibilitat. Síntesi de parla i procés automàtic del llenguatge.
 • Electrònica, Microelectrònica i Mecatrònica.
 • Sensòrica, instrumentació i sistemes de control.
 • Dispositius mòbils i apps per a la monitorització de senyals biomèdics i serveis assistencials en l’entorn del "remote care".
 • Geoserveis aplicats a àmbits com el transport, l’esport i la salut, amb sistemes basats en OpenStreetMap per al seguiment i guiatge de vehicles o persones.
 • Modelat i simulació en diferents camps per a l’optimització de processos en l’àmbit industrial, en l’eficiència energètica, en el transport i la mobilitat, en el disseny de sistemes tèrmics i en sistemes d’emergències.
 • Seguretat informàtica amb desenvolupament de sistemes per a la detecció de frau, infraestructures d’alta disponibilitat, resiliència i aplicats als serveis mòbils.

 

Capacitats tecnològiques de CIT UPC:

               

 

RIS3CAT    Indústries de la Mobilitat Sostenible
Indústries de la Mobilitat Sostenible