Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CITCEA UPC

CITCEA UPC

L’activitat de CITCEA es caracteritza per la seva expertesa en els àmbits de la mecatrònica i l'enertrònica, amb una incidència especial en els camps de l'electrònica de potència i el control digital:

• A Mecatrònica es treballa en equips elèctrics i electrònics, d'electrònica de potència, control i comunicacions amb microprocessador, DSPs i automatització.
• A Enertrònica es treballa en innovació energètica, en totes les activitats relacionades amb el sector elèctric i el subministrament d'energia; des de la seva generació fins el seu consum final.

CITCEA realitza per les Empreses els següents tipus de projectes:

Control digital amb microcontroladors i DSP de màquines; incloent l'adquisició i tractament de dades i senyals. Control de motors DC i d’inducció, embedded PC...

Disseny i millora dels equips mecànics ja que inclou en el seu disseny totes les possibilitats actuals de l'electrònica, el control, la informàtica i les comunicacions.

Millora de la gestió, el control i la qualitat de l'energia elèctrica des de la seva generació fins al punt de consum, incloent energies renovables i la integració a la xarxa elèctrica.

Carregadors ràpids i ultraràpids de bateries, electrificació de vehicles.

Concepció i desenvolupament de convertidors estàtics de potència controlats digitalment amb microcontroladors i DSP.

Fonts d’alimentació DC.

Automatització de màquines i processos industrials amb autòmats programables (PLC) i ordinadors.

Equips de monitorització de la qualitat de la xarxa elèctrica, monitorització a distància per telefonia mòbil o internet, diagnosi de les pertorbacions, propostes d'insensibilització, projecte executiu de la solució.

CITCEA desenvolupa projectes claus en mà per Empreses d’una gran diversitat de sectors industrials, i acompanyen al client fins a la fase d'industrialització.


Desenvolupa la seva activitat en els següents sectors:

Producció de béns d'equipEnergia i Medi AmbientAutomatització industrial

 

 

Eòlica, fotovoltaica i microxarxes


http://www.citcea.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19