Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

SARTI UPC

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

SARTI està format per un equip multidisciplinari que centra la seva activitat en el desenvolupament d'instrumentació i de sensors ambientals per aplicacions industrials i científiques. Està constituït des de 2000 i les seves àrees d'expertesa són:

Tractament digital de senyals

• Aplicacions software
• Tractament de senyals en temps real i de dades per internet.
• Sistemes distribuïts.
• Control de Sistemes
• Sistemes biomètrics

Tecnologies marines i terrestres

• Instrumentació Oceanogràfica: Infraestructura operativa per a test d’instruments, conectivitat on line via internet, disseny de dispositius de captura de dades.
• Tecnologies pesqueres e instrumentació oceanogràfica.
• Construcció i instal·lació d'Observatoris Submarins cablejats i autònoms.                                                 
• Estudi de la hidrodinàmica i transport de sediments entre la costa i la plataforma continental.
• Fabricació i disseny d'instrumentació sísmica terrestre i submarina.
• Avaluació i seguiment d'espècies d'alt valor econòmic. Acústica submarina.    
• Eficiència energètica en embarcacions, simulació arts de pesca.

Disseny electrònic de sistemes d'adquisició remota de dades (incloent mètodes de simulació i anàlisi estadística)

• Disseny de sistemes automàtics de test i mesura: Sensors intel·ligents i distribuïts, instrumentació virtual, validació del disseny.
• Disseny electrònic i fabricació de prototips.
• Automatització de processos sota control de computador. Llenguatges de programació d'alt nivell, JAVA, LabVIEW, etc. Visió per ordinador.
• Sistemes de comunicació cablejats i sense fils per xarxes de sensors.
• Xarxes de sensors intel·ligents i distribuïts (Wifi, Zigbee, RFID, etc.)
• Instrumentació virtual i control busos instrumentació (GPIB, CAN, LIN, LXI, etc.).

Automatització de sistemes complexos de mesura

• Metrologia dimensional. Laboratori acreditat ENAC ISO 17025.
• Interoperabilitat i estandardització de sensors i equips de mesura. IEEE Std. 1451, IEEE Std. 1588, i d'altres.
• Traçabilitat, verificació i calibratge d'equips de mesura de, temperatura, humitat, vibracions, pressió, paràmetres elèctrics. etc.
• Dinàmica de sistemes ambientals. Mesures de contaminació lumínica, acústica ambiental, camps elèctrics i eficiència energètica.

És Unitat Associada a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, a l'Institut de Ciències del Mar i a la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Laboratori acreditat per l'ENAC ISO 17025. Compta amb 3 patents registrades.


Les aplicacions industrials de les seves tecnologies s’emmarquen en:

ComunicacionsElectrònicaInformàticaIndústrial naval i pesqueraElectricitatMecànicaMedi Ambient i SostenibilitatEnergies Renovables

L'equipament més rellevant amb el que compta el formen una cambra hiperbàrica, taula de vibracions, sonòmetre, fonts de vibracions i soroll, cambra d'assajos climàtics, calibrador multi-producte, multímetre digital de 7.5 dígits, oscil·loscopi digital amb DPO, càmera termogràfica, mesurador de camps electromagnètics, mesurador de EMI, generador de funcions de baixa distorsió, receptor GPS, event counter, fonts de potència AA i EC i fusió de fibres òptiques, sistemes de desenvolupament per diferents famílies de microcontroladors i xarxes de sensors inalambrics, i sistemes d'adquisició de dades en diferents formats (PCI, PXI, USB, WiFi...)


http://www.cdsarti.org/ | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19