Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CREB UPC

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica

CREB,  és un centre específic d'investigació multidisciplinari que té com objectiu cobrir la demanda de R+D+i en el camp de l'Enginyeria Biomèdica, en el terreny de les seves necessitats tecnològiques, clíniques i industrials.
CREB és capaç de resoldre problemes científics i tecnològics, actuant com a centre de recolzament a la transferència de tecnologia i la formació, actuant també com a servei d’observatori tecnològic en el camp de les tecnologies mèdiques.
Les seves principals àrees d’activitat:

Senyals i Sistemes Biomèdics

Disseny i desenvolupament de tècniques avançades d’adquisició i processament de senyals biomèdiques per la monitorització, diagnòstic i teràpia de patologies en quatre sublínies: Cardíacs, Respiratoris, Neuronals i Miogràfics.
Automatització de tests i mesures.
Anàlisi de roncs respiratoris.

Dosimetria de les Radiacions Ionitzants

Desenvolupaments de procediments i tècniques per el control radiològic ocasionat per l’ús de radicacions en el camp industrial i sanitari. Assaigs i calibratge de detectors de radiació fotònica i de radiació beta. Servei de dosimetria personal externa.

Instrumentació i Bioenginyeria

Disseny i desenvolupament de nous equips, sensors, productes i instrumentació biomèdica:
• Monitorització de la hemodiàlisis o diàlisis peritoneal.
• Estimacions del patró respiratori en pacients crònics i en UCI.
• Estimació (no invasiva) del rebuig cardíac post-transplantament [ESEM].
• Mesures sense contacte del ferro hepàtic.
• Determinació de la qualitat tecnològica de productes carnis.
• Monitorització on-line del creixement cel•lular en bioreactors.
• Estudi de sedimentació i concentració de biomassa en depuradores.

Biomaterials i Biomecànica

Anàlisi de les propietats mecàniques (fractura, fatiga i desgast), caracterització microestructural i química (microscòpia òptica, electrònica i microanàlisi de raigs X), assajos i estudis de microscòpia electrònica ambiental (sense necessitat de dessecar mostres), així com assajos mecànics “in situ” amb microscopi. Així com:

• Fosfats de calci injectables
• Metal·lúrgia i recobriments
• Bioenginyeria cel·lular
• Biomecànica i simulació

Robòtica i Visió

Robòtica de rehabilitació, quirúrgica i assistencial.
Assessoria en l'automatització de processos, adaptació i robotització d'instal·lacions.
Desenvolupament de sistemes de tractament d'imatges, visió per inspecció i guiatge de robots. Estudi i disseny d'ajudes tècniques per discapacitats físics i sensorials.

Informàtica Gràfica

Modelització geomètrica. Construcció i avaluació de models volumètrics a partir d'imatges 3D.
Anàlisi de propietats estructurals de materials a partir d'imatges 3D. Càlcul de porositat i connectivitat.    
Visualització de dades multimodals. Visualització il·lustrativa. Tècniques de contextualització. 

CREB compta amb una trajectòria de més de 25 anys en la transferència de tecnologia i té 27 patents registrades.

En l'actualitat disposa de 5 patents per llicenciar:

  • Biopolímer d'escumes de fosfat càlcic, procés d'obtenció i ús per regeneració d'ossos (EP09382046.2)
  • Nou material nanoestructurat per regeneració de teixits (EP10382121.1)
  • Nous polímers proteics recombinants i mètode de bioactivació de superfícies amb aquests polímers (P200901903)
  • Sitema modular per l'alimentació per camp magnètic en telemetria animal (P201000808)
  • Ciment inorgànic per aplicacions biomèdiques, procediment per a la seva preparació i ús (P201000359)

Les seves capacitats tecnològiques cobreixen aplicacions en diversos sectors:

Indústria (equipaments)BiotecnologiaCiències de la Salut

http://creb.upc.edu/ca | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19