Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CDIF UPC

Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica

CDIF està format per un equip de doctors en enginyeria industrial, amb més de 20 anys d'experiència en temes de vibracions, diagnòstic, detecció de danys i fluidodinàmica.
L’objectiu és donar suport tecnològic a les empreses en temes relacionats amb el camp del diagnòstic de grups de generació d'energia, especialment la hidràulica,

Les seves principals àrees d’expertesa són:

Anàlisi de problemes vibratoris en maquinària i diagnòstic

Resolució de problemes in situ, anàlisi de casos complexes utilitzant tècniques avançades com el tractament de senyals i simulacions, servei de diagnòstic a partir de dades enviades per la companyia per correu electrònic, vibracions en canonades, anàlisis modals.

Monitorització on-line remota

Instal·lació d’equips de monitorització on line, supervisió remota de maquinària crítica des del propi CDIF, diagnòstic a distància sota comanda.

Col·laboracions en projectes industrials

Interacció fluids-estructura, disseny de petits equipaments.

Manteniment predictiu

Implantació de sistemes de manteniment predictiu basats en vibracions, selecció de punts de mesura, posicions, paràmetres d’adquisició, bandes, nivells d’alarma, preparació de bases de dades, rutes de mesura etc., formació del personal de la companyia in situ, supervisió de mesures realitzades pel personal de l’empresa, detecció de danys a gran escala.

Estudis fluidodinàmics

Anàlisis de problemes, cavitació, mesures experimentals, simulacions diverses, assajos de laboratori, interacció fluid-estructura, respostes estructurals.

CDIF participa activament en congressos específics de la seva àrea de coneixement i publica en revistes científiques destacades internacionalment. A més, forma part del programa de doctorat de la UPC anomenat Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica.


CDIF desenvolupa les seves capacitats tecnològiques en els següents sectors:

EnergiaIndústria agrícola i mecànicaIndústria química
CDIF Estudios Fluidodinamicos

http://www.upc.edu/cdif | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19