Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CDEI UPC

Centre de Disseny d'Equips Industrials

CDEI és un centre d'innovació tecnològica, expert en Enginyeria
de màquines, amb una trajectòria continuada de més de 10 anys.
El seu camp d’actuació abraça des de la concepció, el disseny,
la simulació i el càlcul de béns d’equip i productes, fins a la gestió
del seu prototipatge i assaig.

Les àrees d'activitat de CDEI són:

Desenvolupament d’equips industrials, científics i de lleure a partir de les especificacions del client quant a:

• Disseny conceptual i constructiu
   del producte i béns d'equip
• Simulació, càlcul i dimensionament
• Prototipatge i petites sèries
• Formació de recursos humans

Filmació d'alta velocitat

Les càmeres d’alta velocitat faciliten l’anàlisi i la solució dels problemes derivats de l’ús de maquinàries en la producció. Els seus avantatges sorgeixen de l’eliminació dels intents prova-error, costosos i lents. S’ofereix:    
• Realització de gravacions i posterior tractament de la imatge. Anàlisis exhaustives de les dades.
• Detecció de fallades mecàniques en mecanismes d'alta velocitat
• Anàlisis en diferents àrees d'actuació.
• Detecció d'errors en línies de producció, fenòmens de vibració en processos de conformació.

Peritatges

Per mal funcionaments per causes mecànics de Maquinària industrial.
Comparativa de patents.

Assessorament tècnic i estratègic d'R+D+i: col·laboració i transferència bidireccional de tecnologia.

• Comitè d’innovació
• Estructuració i definició de la gamma de producte
• Articulació de l'arquitectura modular de producte
• Assessorament en l’organització
   i la gestió d'Oficina Tècnica
• Enginyeria Concurrent
• DFMA

Disseny IN BLUE: sostenibilitat en disseny d'equipaments.

Diagnosi energètica dels equips del procés operatiu on treballa la màquina.
Valoració de l'estratègia energètica del producte i el procés.
Minimització de l'impacte ambiental
del consum i emissions durant tot el cicle
de vida.
Disseny pensant en el packaging
i el transport (DFMA).
Aplicació energies renovables.
Globalització: òptims globals versus
òptims locals.

Per poder  oferir respostes altament efectives a les necessitats tecnològiques del sector, els professionals del CDEI han adequat els seus  coneixements i serveis a les necessitats del món global actual. És per això que el CDEI aplica una metodologia de treball consistent a estudiar tot el procés operatiu, el context geogràfic, ambiental i cultural, i el consum energètic des de la fase inicial de definició de les especificacions de la màquina.


Els sectors en els que el CDEI desenvolupa les seves capacitats tecnològiques són:

Béns d'equipament
Béns de servei

 

 

 

Energia


http://www.cdei.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19