Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CIEFMA UPC

Centre d'Integritat i Fiabilitat dels Materials

CIEFMA és un centre expert en Tecnologies de Materials. La seva activitat abasta l'estudi dels materials, les seves propietats mecàniques, el seu comportament en servei, l'anàlisi de les causes de degradació i fractura de productes industrials, tot donant resposta a les necessitats d'avaluació de la fiabilitat estructural dels materials i components.

Aquestes activitats estan dirigides a l'estudi dels micromecanismes que governen el comportament mecànic dels materials d'enginyeria, dedicant especial èmfasi a l'establiment de l'efecte de la microestructura i la influència en el seu comportament.

Les seves àrees d’expertesa són:

Materials metàl·lics

(acers inoxidables, acers d’eines, aliatges metàl·lics pulvimetal·lúrgics, aliatges de titani, materials compostos de matriu metàl·lica, etc.)

Recobriments i materials multicapa

(barreres tèrmiques, piles de combustible d’òxid sòlid, etc).

Assessorament

en la selecció de materials, en el disseny de la microestructura i anàlisis de la degradació i fractura de components en servei.

Materials ceràmics, compostos i nanocompostos de matriu ceràmica

(zircònia dental, bioceràmiques, alúmina, porcellana dental,etc.).

Materials durs

(metall dur, cermets, diamant, recobriments tribològics, etc).

Determinació de propietats mecàniques superficials (mòdul de Young , duresa,...) per nanoindentació.

El CIEFMA disposa d’equipaments únics que el situa en una posició privilegiada a l’hora d’afrontar problemes relacionats amb materials d’enginyeria i pretén resoldre’ls d’una forma creativa, aportant solucions que no només impliquen transferència de tecnologia a l’entorn industrial sinó també generació de coneixement fonamental en el camp científic.

En l'actualitat disposa d'una patent per llicenciar:

  • Procediment per l'augment de la durabilitat de la zircònia en aplicacions dentals (P201131289)

Aquestes capacitats tecnològiques (des de l’assessorament en la selecció de materials, fins al disseny de noves aplicacions estructurals fins a peritatges, passant pels assajos, caracteritzacions, càlcul i simulacions) van dirigits a l'entorn industrial:

Indústria auxiliar de l'automòbil, ferroviària, aeronàutica.

 

Siderúrgia, fundició, forja, pulvimetal·lúrgia, tractaments tèrmics, recobriments de superfície

 

 

 

Fabricació i utilització d'eines i motlles.

 

 

 

 

Sector petroquímic, empreses papereres.

 

 

 

 

 

 

Productes ceràmics, reforços metàl•lics per a formigó.

 

 

 

 

 

 

 

Dental i ortopèdia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi de materials que comporten millores en l’estalvi energètic.

CIEFMA pertany al grup consolidat de Recerca de Fatiga i Materials de la Generalitat de Catalunya i compta amb 2 patents registrades.


http://www.upc.edu/web/ciefma | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19