Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CRESCA UPC

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, CRESCA, compta amb 10 anys de trajectòria i es va incorporar a la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya al del gener de 2003.

CRESCA compta amb expertesa en les següents àrees:

Residus orgànics

Caracterització i diagnosi de residus orgànics, anàlisis i seguiment del procés de compostatge, aplicació agrícola de productes.

Química

Durabilitat y traçabilitat de productes alimentaris, anàlisi de perills i punts de control crítics, disseny de plantes pilot.

Envàs i embalatge

Enginyeria del envasat, gestió y auditoria del packaging, projectes d’envasat, Estudi, disseny i càlcul d’envasos, gestió de proveïdors.

Higiene i Qualitat Ambiental

Disseny sanitari, auditoria i diagnòstic, desinfecció y control de plagues, prevenció y control de la legionel·losi, descontaminació de sistemes de climatització, manteniment de neteja.

Desenvolupament de Productes

Bioenginyeria, parafarmàcia, alimentaris, cosmètica, veterinària.

Mecatrònica

Desenvolupament de prototips de màquines per ús alimentari, disseny i/o construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries, sistemes de compactació de productes alimentaris, disseny de dipòsits de criogènia.

Microbiologia

Detecció de patògens en aliments, metodologies moleculars d’anàlisi (PCR real time), tecnologies de desinfecció, control bifouling en indústria.

Ciència i tecnologia d’aliments

Anàlisi de les propietats  funcionals dels aliments, anàlisi d’antioxidants naturals davant de radicals lliures, sistemes model d’oxidació i aliments reals, optimització i validació de processos.

Aquest centre desenvolupa la seva activitat tant en la recerca bàsica i aplicada com en la formació especialitzada en el camp de la seguretat i control alimentari i compta amb 2 patents per llicenciar:

  • Contenidor per a deixalles (P201000984)
  • Vehicle submergible motoritzat amb control de flotabilitat i sistema de control de flotabilitat d'un vehicle submergible motoritzat (P200802549)

Aquestes àrees d'expertesa es desenvolupen en els següents sectors:

Indústria alimentàriaControl Sanitari i Higiene dels AlimentsEnvasos i embalatges

http://www.cresca.upc.es | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19