Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

inLab FIB UPC

Laboratori InLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona

InLab FIB UPC és un laboratori d’innovació i recerca especialitzat en aplicacions i serveis basats en les darreres tecnologies informàtiques, amb una experiència de més de 30 anys col·laborant en diferents projectes i creant solucions a mida per a entitats i institucions públiques i privades.

Les seves principals línies de treball s’agrupen en set grans àrees:

Anàlisi, tractament de dades i Big Data

Smart Data. Mètodes i tècniques estadístiques per a l’anàlisi i tractament de dades i la seva interoperatibilitat. Data Mining, anàlisi estadística avançada, mesurament d’intangibles, Open Data, integració, fusió i tractament de gran volums de dades, quadres de comandament...

Smart Cities

Modelat i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport, Smart Mobility (sistemes de transport públic, gestió del trànsit, aplicacions i serveis de guiatge dinàmic, tractament de dades de trànsit i mobilitat).

Internet col·laborativa

Entorns i arquitectures web, aplicacions distribuïdes a internet, intranets col·laboratives i socials, sistemes d’informació multimèdia, integració amb xarxes socials i tecnologies per garantir la seguretat, l’accessibilitat, la interoperabilitat i la integració dels sistemes.

Entorns i serveis TIC de suport a l’aprenentatge i a la gestió universitària

Learning Analytics. Entorns de suport a l’aprenentatge basats en eines TIC, sistemes d’informació per a la gestió universitària. Laboratoris d’informàtica i de desenvolupament d’aplicacions mòbils. Sistemes de mesura i anàlisi de resultats de l’aprenentatge. Mecanismes de seguiment i millora de l’activitat formativa.

Modelització, simulació i optimització

Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, el processos industrials o els sistemes d’emergències. Simulació aplicada a les ciències socials i als sistemes mediambientals.

Aplicacions mòbils i GIS

Aplicacions mòbils orientades a geoserveis en àmbits com el transport, l’esport i la salut. Sistemes propis basats en OpenStreetMap per al seguiment i guiatge de vehicles o persones. Serveis d’alarmes basades en el posicionament. Aplicacions amb realitat augmentada i multimèdia mòbil. Seguretat de les aplicacions mòbils.

Seguretat i infraestructura TIC

Seguretat informàtica (auditories, anàlisi forense, monitorització de xarxes), desenvolupament de sistemes de detecció de malware i de frau electrònic, gestió d’infraestructures, alta disponibilitat, resiliència, virtualització de servidors i altres tecnologies punteres en seguretat, infraestructures i serveis.

InLab FIB UPC acull el Centre d'Innovació Compartida CIC-TIC amb l'Ajuntament de Barcelona, per identificar noves oportunitats d'innovació en tecnologies TIC a les administracions públiques i per a impulsar el Programa inLab Talent.

Al llarg de la seva trajectòria en transferència de tecnologia, les àrees que configuren inLab FIB  han impulsat la creació de dues spin-offs i compta amb dues marques registrades.


Degut a la transversalitat de les tecnologies TIC, les seves aplicacions són possibles en sectors tant diferents com:

Transport, distribució i logística Farmacèutic Smart CitiesSalutLleure i esport - Ciències socialsAdministracions públiquesEducacióTICConstruccióEnergia

http://inlab.fib.upc.edu/es | info.cit@upc.edu | +34 93 405 46 90 | +34 93 405 44 19