Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Resultats de l'Avaluació

El Consell Avaluador de Centres, d'acord amb els criteris fixats, analitzarà cada candidatura i emetrà una Resolució, que es farà arribar al Direcotor/a del Centre candidat.