Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Document de Compromís

La signatura del Document de Compromís implica l'adhesió del Centre / Estructura Candidat al Pla Estratègic de CIT UPC.

Es facilitarà el document als Centres candidats.