Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Fitxa de Sol·licitud

La Fitxa de Sol·licitud reuneix informació del Centre o estructura candidat sobre la seva activitat i les dades econòmiques dels últims tres anys. La Fitxa és, a més, la base documental a partir de la qual es farà el seguiment i l’avaluació triennal dels Centres Membres CIT UPC.

CIT UPC prepararà, junt amb els serveis administratius de la UPC i el Centre candidat, una primera versió de la fitxa, amb la informació disponible, que serà facilitada al Centre per a la seva revisió.