Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Memòria de Sol·licitud

La memòria de sol·licitud té l'objectiu de descriure la realitat actual del Centre/estructura, els seus objectius i previsions d’evolució a mig termini en els àmbits institucional, científic, tecnològic, comercial i econòmic. Es facilitarà un model de continguts als Centres candidats.