Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

UPC en xifres

Resultats de Recerca i Transferència de Tecnologia UPC a 2018

  • 57,7 Milions d'euros d'Ingressos per projectes d'R+D+I
  • 654 Nous projectes i convenis R+D+I
  • 15 Patents registrades
  • 31 empreses de base tecnològica participades i 14 creades en 2018
CIT UPC en xifres