Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

UPC en xifres

Resultats de Recerca i Transferència de Tecnologia UPC a 2017

  • 61,4 Milions d'euros d'Ingressos per projectes d'R+D+I
  • 807 Nous projectes i convenis R+D+I
  • 52 Patents registrades
  • 26 empreses de base tecnològica participades i 10 creades en 2017
CIT UPC en xifres