Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentació

CIT UPC, el Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya, posa la capacitat de recerca universitària al servei de la innovació en les empreses a partir del coneixement i els resultats dels centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC.

En qualitat de soci tecnològic, oferim a les empreses solucions tecnològiques integrals i un suport multidisciplinari i transversal per respondre a les seves necessitats i reptes tecnològics. 

Des del coneixement científic i tecnològic diferencial, oferim solucions integrals que promouen la innovació a l’empresa.

La reconeguda excel·lència de la recerca desenvolupada a la UPC ens permet disposar de capacitats tecnològiques basades en tots aquells àmbits d’actuació propis de la Universitat: les enginyeries, les ciències i l’arquitectura.

 

TRANSFORMEM EL CONEIXEMENT EN TECNOLOGIA

La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC) és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que neix amb l'objectiu de posar la capacitat de recerca universitària al servei de les Empreses.


“LA UPC ÉS EL SOCI TECNOLÒGIC D'EXCEL·LÈNCIA PER A LES EMPRESES GRÀCIES A LA QUALITAT DE LA SEVA RECERCA.”

UPC