Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Patronat

PRESIDENT

Sr. Francesc Torres Torres
Rector i president Patronat

VICE-PRESIDENT

Sr. Ramon Carbonell Santacana
President del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya

PATRONS

Sr. Jordi Berenguer Sau
Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació

Sr.  Santiago Silvestre Berges
Vicerector d'Avaluació i Qualitat

Sr. Gabriel Bugeda Castelltort
Vicerector de Política Científica

Sr. Xavier Massó Pérez
Gerent

Sr.  Carles Sumarroca Claverol
Vicepresident de Comsa Emte.

Sr. Manel Xifra Pagès
Membre del Consell Social UPC i President de Comexigroup

Sr. Santiago Royo Royo
Director del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la UPC 

SECRETÀRIA

Sra. Anna Serra Hombravella
Secretària del Consell Social UPC (no patrona)

CIT 001