Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Patronat

PRESIDENT

Sr. Francesc Torres Torres
Rector de la UPC i president Patronat

VICE-PRESIDENT

Sr. Ramon Carbonell Santacana
President del Consell Social de la UPC

PATRONS

Sr. Jordi Berenguer Sau
Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC

Sr.  Santiago Silvestre Berges
Vicerector d'Avaluació i Qualitat de la UPC

Sr. Luca Pelà
Vicerector de Política Científica de la UPC

Sr. Xavier Massó Pérez
Gerent de la UPC

Sr.  Carles Sumarroca Claverol
Vicepresident de Comsa Emte

Sr. David Marin
Membre del Consell Social de la UPC i CEO de Inaccés

Sr. Santiago Royo Royo
Director del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la UPC

Sr. Albert Gallart Pasias
Director general del Grupo Pulso

Sr. Xavier Marcet i Gispert
President Lead To Change

Sr. Miquel Martí Pérez
CEO de Barcelona Tech City

SECRETÀRIA

Sra. Anna Serra Hombravella
Secretària del Consell Social de la UPC (no patrona)

CIT 001