Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

TÈCNIC PER AL PROJECTE VIGILA

Tipus de contracte: Un contracte per a un projecte o servei específic.

 

Lloc de treball: Barcelona.

 

Responsabilitats clau:

 • Desenvolupar un software capaç de detectar similaritats morfosintàctiques entre noms de marques comercials.
 • Garantir un comportament del software per damunt de les especificacions exigides pel client.
 • Preparar el software per poder-lo portar a producció a casa del client.
 • Donar support i manteniment sobre el software dissenyat. 

 

Tasques específiques:

 • Estudiar/analitzar la problemática del clients i quins son els requirements sobre el software que es demana a desenvolupar.
 • Fer un estudi del art sobre quins algoritmes/xarxes neuronals podrien ser aplicades per la detecció de patrons morfosintàctics.
 • Implementar/dissenyar un sistema a partir del estudi previ del sistema art.
 • Preparar/netejar les dades del client per entrenar el sistema implementat.
 • Entrenar i evaluar el sistema programat d’acord a les necessitats del client.
 • Ajudar a posar em producció el sistema a casa del client.
 • Actualitzar el sistema d’acord als nous casos que sorgeixen del client i que no es resolen amb les versions previès del software.  

 

Titulació:

 • Enginyeria de Telecomunicacions o equivalent.
 • Tenir o estar cursant amb un mìnim de 2 anys un doctorat sobre IA aplicada a processament de llenguatge natural.

 

Habilitats generals:

 • Capacitat per entendre les necessitas/problemàtiques d’un projecte i proposar solucions.
 • Capacitat d’aplicar els agoritmes del estat del art en IA per a tasques industrials d’acords a les necessitas d’una empresa/organització.
 • Excel·lent comunicació i habilitats escrites.
 • Capacitat per a treballar juntament amb socis del projecte de diferents institucions i perfils.
 • Habilitats organitzatives sòlides, inclosa l'atenció a l'detall.
 • Ha de poder assumir la responsabilitat, demostrar bon judici i actitud professional.
 • Capacitat per gestionar situacions delicades mantenint la confidencialitat.
 • Excel·lents habilitats analítiques, interpersonals i de gestió del temps.

 

Experiència:

 • Haver treballat com a minim un any en una empresa relacionada amb IA. És valora si aquesta empresa té ja sistemes en producció en diverses empreses. 
 • Es demana un mínim de dos publicacions en conferències/revistes importants
 • Es demana haver participat en competicions internacional de IA en processament de llenguatge natural
 • Coneximents avançats sobre IA  aplicats a NLP/Speech.
 • Nivell alt de programació orientada a objectes en Python.
 • Nivell mig de programació orientada objectes en C/C++.
 • Coneximent mig sobre Sistemes Operatius basats en Linux.

 

Idiomes:

- Anglès, català, espanyol

 

Contacte: info.cit@upc.edu