Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentació

La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC) és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que neix amb l'objectiu de posar la capacitat de recerca universitària al servei de les Empreses.


“LA UPC ÉS EL SOCI TECNOLÒGIC D'EXCEL·LÈNCIA PER A LES EMPRESES GRÀCIES A LA QUALITAT DE LA SEVA RECERCA.”

UPC