Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Perfil del contractant

CIT UPC, d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, informa, a través d'aquest web, sobre les seves Instruccions internes de contractació, que regulen els procediments de contractació.

Instruccions Internes de Contractació de CIT UPC

 

LICITACIONS EN CURS

LICITACIONS TAncades