Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Ofertes de treball

09/01/2019

Project Office Manager

 

Missió

Proporcionar els diferents tipus de suport necessari als projectes i activitats que es realitzin dins el marc d'un acord de col·laboració entre empresa i universitat, denominat Centre de Competència, en àrees de coneixement com la Intel·ligència Artificial i l'Anàlisi de Dades aplicat a l'àmbit de generació d'energia.

 

Funcions

Les principals funcions que haurà de desenvolupar seran:

• Gestió, dinamització i seguiment de les activitats que es realitzen al Centre de Competència, complint amb el programa de treball previst i coordinant la participació activa dels diferents agents implicats per a la correcta obtenció dels resultats.
• Promoció i coordinació de les reunions operatives del Centre de Competència i trobades universitat-empresa.
• Gestió dels projectes d'investigació que es generin: elaboració d'ofertes, gestió de pressupostos, compliment de terminis. Mentoria i assessoria als responsables dels projectes.
• Centralització de la comunicació entre els diferents agents implicats del Centre de Competència.
• Identificació de noves oportunitats de col·laboració multi-agent en el marc del projecte, canalitzant cada oportunitat cap a les vies més adequades per a la seva execució: col·laboració directa universitat-empresa o convocatòries públiques, ja siguin d'àmbit nacional o internacional (Horizon Europe).
• Organització d'esdeveniments com ara "workshops" i seminaris, així com suport a la difusió en fires sectorials.
• Representació i participació en clústers i / o associacions tecnològiques en l'àmbit de l'energia.

 


Requisits

• Titulació Universitària Superior, preferiblement en Enginyeries. Es valorarà formació addicional en gestió.
• Experiència mínima de 5 anys en empreses privades o centres tecnològics de titularitat pública, realitzant funcions d'una naturalesa similar.
• Es valorarà experiència directa en sector de la generació de l'energia i / o en l'àmbit de la digitalització industrial.
• Idiomes: català i castellà nivell fluid i nivell alt d'anglès (equivalent a C1 Cambridge English: Advanced (CAE)).
• Coneixement del teixit industrial i empresarial en l'entorn tecnològic i de la digitalització, així com de l'entorn universitari.
• Coneixement d'incentius fiscals i ajuts públics a empreses, universitats i centres d'investigació.
• Orientació a resultats, iniciativa i capacitat de treballar amb autonomia.
• Orientació al client i al servei.
• Disponibilitat per viatjar i carnet de conduir.

 

Els interessats poden enviar el seu CV a: info.cit@upc.edu.

 

10/12/2018

ENGINYER INDUSTRIAL/PROGRAMADOR 

 

Enginyer de disseny i programació d’aplicacions de monitorització i optimització de sistemes industrials

Descripció oferta: CIT UPC precisa per incorporar al grup MCIA Enginyer industrial/programador

Tasques:

-  Disseny Anàlisi d’aplicacions de monitorització i optimització de sistemes industrials (Accés i control de maquinària industrial, blocs funcionals, llenguatges de programació, interfases I/O,...).

-  Anàlisi i definició de solucions de software d’analítica de dades per monitorització i optimització de maquinària industrial

-  Programació i validació de components i aplicacions software full stack.

Documents:

 Enginyer Industrial/Programador.pdf
 

Els interessats en l’oferta poden enviar el seu CV a info.cit@upc.edu 

Projecte MoFriCon, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, REPTES 2017

 

10/12/2018

ENGINYER ELECTRÒNIC-AUTOMÀTIC

 

Descripció oferta: CIT UPC precisa per incorporar al grup MCIA Enginyer electrònic-Automàtic

Tasques:

-  Anàlisi, definició e implementació de solucions per monitorització de maquinària industrial 

-  Disseny Anàlisi d’aplicacions de monitorització i optimització de sistemes industrials. (Mesures electròniques, definició de blocs funcionals, algorismes de anàlisis de dades, llenguatges de programació, interfases I/O,...)

- Programació i validació de components i aplicacions software full stack

Documents:

 Enginyer Electronic/Automatic.pdf
 

Els interessats en l’oferta poden enviar el seu CV a info.cit@upc.edu

Projecte MoFriCon, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, REPTES 2017
 
 

10/12/2018

ENGINYER ELECTRÒNIC/ANALISTA DE DADES 

 

Enginyer Electrònic\ Analista de dades de sistemes industrials

Descripció oferta: CIT UPC precisa per incorporar al grup MCIA Enginyer electrònic/ analista de dades de sistemes industrials

Tasques:

-  Anàlisi, definició e implementació de solucions de software d’analítica de dades per monitorització de maquinària industrial 

-  Disseny Anàlisi d’aplicacions de monitorització i optimització de sistemes industrials (Mesures electròniques, definició de blocs funcionals, llenguatges de programació, interfases I/O,...)

-  Programació i validació de components i aplicacions software full stack

Documents:

 Enginyer electrònic/Analista de dades.pdf
 

Els interessats en l’oferta poden enviar el seu CV a info.cit@upc.edu

Projecte MoFriCon, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, REPTES 2017
 
 
 

TÈCNIC DE COMERCIALITZACIÓ

 

Des de el Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) es cerca la incorporació d’una persona que l’ajudi a captar i desenvolupar la cartera de clients del Centre amb l'objectiu de maximitzar la captació de recursos a partir d'entendre les seves necessitats i ajudar a millorar la seva visibilitat externa dins del  projecte “Pla de acceleració de transferència de la UPC”

Funcions:

 • Promocionar i realitzar tasques comercials en relació a la cartera  tecnològica del centre (participació en fires, associacions i clústers, i promoció directa).
 • Participació i seguiment en reunions de treball amb entitats i institucions per generar la col·laboració entre universitat i empresa.
 • Creació i desenvolupament de projectes a nivell nacional i internacional de transferència de tecnologia, amb empreses i entitats. Implementació i execució.
 • Definició d'estratègies de comercialització tecnològica i recerca de clients finals en diferents sectors .
 • Potenciar el negoci de la cartera de clients ja existent.
 • Estimular i donar suport a la redacció d'ofertes tecnològiques dels centre. Desenvolupar  eines de gestió financera i projectes del centre.
 • Col·laboració amb altres unitats del centre i de la UPC per a l'aprofitament màxim dels recursos especialitzats disponibles.
 • Participació en l'estratègia i la gestió de projectes específics universitat-empresa.
 • Participar en la definició estratègica i l’organització del centre.
 • Donar suport  en el funcionament dels procediments interns del centre (sistema de qualitat...).

Requisits:

  • Titulació Universitària Superior (preferiblement en branques tècniques, com Enginyeries). Es valoraran formacions addicionals en gestió.
  • Experiència mínima de 5 anys en empreses privades o para-públiques, realitzant funcions d'una naturalesa similar.
  • Idiomes: català i castellà nivell fluid i excel·lent nivells d'Anglès .
  • Coneixements del teixit industrial i empresarial català, de l'entorn universitari i del sistema català de transferència de tecnologia.
  • Coneixement d'incentius fiscals i ajuts públics a empreses, universitats i centres de recerca catalans i espanyols.
  • Habilitats comercials i de negociació desenvolupades.
  • Orientació a resultats, iniciativa i capacitat de treballar amb autonomia.
  • Orientació al client i al servei.
  • Disponibilitat per viatjar i carnet de conduir.

CONTACTE: info.cit@upc.edu 

(*) Posició de treball emmarcada dins del Programa operatiu PO FEDER Catalunya 2014-2020, de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement (Secretaria d’Universitat i Recerca), cofinançat per Fons europeus de desenvolupament regional (FEDER).