Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Optimització del confort tèrmic de les persones grans a les residències

25/06/2019

Un grup d’investigadors del Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) lidera un projecte de recerca mitjançant el qual es determinaran els paràmetres ambientals adequats per a la gent gran i s’establiran quines són les condicions tèrmiques preferibles per aquest col·lectiu.

Tot i que el confort tèrmic és determinant per a la salut i la qualitat de vida de les persones grans, actualment no existeixen normatives estatals ni internacionals que defineixin aquest indicador. El procés d’envelliment biològic i els problemes circulatoris minven la capacitat de regular la temperatura corporal de les persones, un fet que provoca la disminució de la sensació tèrmica.

El GRIC ha posat en marxa un projecte que determinarà de manera objectiva, i per primer cop, els paràmetres que influeixen en el confort tèrmic de la gent gran. Les dades obtingudes permetran el desenvolupament d’un model estadístic que servirà per definir les temperatures de consigna en els diferents espais dels centres d’atenció a la gent gran, en funció de les condicions climàtiques exteriors.

Per obtenir aquestes dades, es realitzaran enquestes a 6.000 persones residents i a 500 professionals de diversos centres de Sanitas Mayores a Barcelona, Tarragona i València. L’enquesta es farà a l’entorn dels tallers que aquestes persones realitzen habitualment i en col·laboració amb les i els terapeutes ocupacionals dels mateixos centres. Les preguntes seran directes i de fàcil comprensió i faran referència a la percepció de temperatura en el moment i lloc precisos on es trobi la persona, de manera que s’evitin possibles biaixos en les respostes a conseqüència d’algun tipus de deteriorament cognitiu.

La sensació tèrmica, resultat de diferents indicadors

Per determinar objectivament la sensació tèrmica, es monitoritzaran al llarg d’un any les condicions ambientals interiors i exteriors de diversos espais de cadascun dels edificis a analitzar. Per fer-ho, s’utilitzaran sondes de temperatura i humitat relativa a dins i fora de l’edifici, un sensor de velocitat de l’aire a l’interior, i un sensor de globus per recollir informació sobre la calor que absorbeixen o emeten tots els elements que hi ha a la sala, com ara mobiliari, parets, finestres i, fins i tot, les mateixes persones.

Aspectes com el pes, l’alçada, l’índex de massa corporal, la vestimenta o l’activitat que realitzen les persones condicionen la seva sensació tèrmica. L’anàlisi d’aquesta informació, juntament amb les dades recollides pels sensors i a partir de les enquestes permetrà desenvolupar el primer model estadístic de confort tèrmic específic per a la gent gran.

Per avaluar la influència del clima en el confort tèrmic, els resultats es compararan amb els que obtindrà l’Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), que analitzarà altres centres residencials per a gent gran ubicats a l’àrea metropolitana de la ciutat portuguesa.

El projecte es desenvolupa conjuntament amb ‘Sanitas Mayores’ i està finançat amb 100.000 euros per la Fundació General CSICCooperación Territorial Europea - Interreg i el Centre Internacional sobre l’Envelliment (CENIE).

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: (+34) 93 405 46 90
Correu: info.cit@upc.edu