Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Icell. Plataforma per a la gestió del I+D+i

La plataforma iCell es desenvolupa de forma experimental sota les prescripcions del Open Source i l'estándar Scorm per garantir la màxima escalabilitat i adaptació en entorns d'I+D+i.

 

LAM UPC

LAM UPC

Laboratori d'Aplicacions Multimèdia