Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca

Delta-Biomarkers

Biomonitorització de sòls contaminats: Avaluació del risc ecològic en comunitats d´invertebrats en diverses zones sel.leccionades de Catalunya

CityWalking

CityWalking

Mètodes biològics per avaluar riscos ambientals de sustancies contaminants en ecosistemes fluvials mediterrànis.

Toxicitat i capacitat de disrupció tiroidea de compostos retardants de flama bromats

Tests ecotoxicològics per mesurar l'estrès en organismes  en el riu Ebre entre Ribarroja i la desembocadura

Recerca d'Eines Antifrau Financer per Internet

Recerca d'Eines Antifrau Financer per Internet