Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca
In4Mo. Sistema Avançat d'Informació sobre la Mobilitat de Persones i Vehicles

In4Mo. Sistema Avançat d'Informació sobre la Mobilitat de Persones i Vehicles

Software d'anàlisi d'informació aplicat a seguiment de pacients amb càncer

Software d'anàlisi d'informació aplicat a seguiment de pacients amb càncer

uLab de Telefónica I+D a la UPC

uLab de Telefónica I+D a la UPC

Plataforma de tecnologies per a la gestió de Cloud Data

Plataforma de tecnologies per a la gestió de Cloud Data

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb vehicles guiats automàticament  per a Almirall

Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb vehicles guiats automàticament per a Almirall

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Sismómetre marí a Vilanova i la Geltrú

Sismómetre marí a Vilanova i la Geltrú