Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca
Barrera contra inundacions a Kingston

Barrera contra inundacions a Kingston

Desenvolupamnet de prototipus competitius de filtres passius i híbrids de potència per a xarxes trifàsiques de quatre fils

Desenvolupamnet de prototipus competitius de filtres passius i híbrids de potència per a xarxes trifàsiques de quatre fils

Mesures vibratòries, diagnòstic i manteniment predictiu. Viniclor (Martorell), Hispavic.

Mesures vibratòries, diagnòstic i manteniment predictiu. Viniclor (Martorell), Hispavic.

Investigació sobre l’impacte vibratori del ferrocarril en entorns urbans. Desenvolupament de mesures amortiguadores

Investigació sobre l’impacte vibratori del ferrocarril en entorns urbans. Desenvolupament de mesures amortiguadores

Accionament de plataformes de grans dimensions

Accionament de plataformes de grans dimensions

Assessorament, supervisió de desenvolupament, fabricació i testeig de les fonts d’alimentació del sincrotró ALBA.

Assessorament, supervisió de desenvolupament, fabricació i testeig de les fonts d’alimentació del sincrotró ALBA.

Anàlisi de la Ciència a Espanya (Ministeri de Ciència i Innovació - MICINN)

Anàlisi de la Ciència a Espanya (Ministeri de Ciència i Innovació - MICINN)

Neteja de bases de dades de distribuïdors, clients o màrqueting (diverses empreses fabricants i distribuïdores).

Neteja de bases de dades de distribuïdors, clients o màrqueting (diverses empreses fabricants i distribuïdores).

Supervisió de les vibracions per manteniment predictiu en totes les centrals d’Endesa

Supervisió de les vibracions per manteniment predictiu en totes les centrals d’Endesa