Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca

Receptors de vapor per torres d’energia solar.

Simulació fluidodinàmica del tub d’aspiració de la central hidràulica de XERTA

Simulació fluidodinàmica del tub d’aspiració de la central hidràulica de XERTA

Anàlisi modal d’un carret de turbina Francis, VATech Zurich (Switzerland)

Anàlisi modal d’un carret de turbina Francis, VATech Zurich (Switzerland)

Ros Roca Indox

Recerca pel desenvolupament de l’embalatge isotèrmic. Disseny d’embalatges isotèrmics en base a simulacions numèriques i validacions experimentals.

Mesura vibratòria i diagnòstic del grup hidràulic de la CH SOUTELO (Iberdrola) i de la CH Corteses-ELLA MUELA (IBERDROLA)

Mesura vibratòria i diagnòstic del grup hidràulic de la CH SOUTELO (Iberdrola) i de la CH Corteses-ELLA MUELA (IBERDROLA)

Mesura vibracions i anàlisis del catamarà Mark1. NAVIERA UNIVERSAL

Mesura vibracions i anàlisis del catamarà Mark1. NAVIERA UNIVERSAL