Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca
Processat de potència en plantes HCPV.

Processat de potència en plantes HCPV.

Anàlisi de fallades software (fabricant internacional de software)

Anàlisi de l'evolució del Càncer (ICO - Institut Català  d'Oncologia)

Anàlisi de l'evolució del Càncer (ICO - Institut Català  d'Oncologia)

Disseny i construcció d'un prototip funcional de convertidor de potència per a un forn d'inducció.

Disseny i construcció d'un prototip funcional de convertidor de potència per a un forn d'inducció.

Processat avançat de potència i energia en plantes fotovoltaiques

Processat avançat de potència i energia en plantes fotovoltaiques

Bus Híbrid TMB

Bus Híbrid TMB

Desenvolupament i recerca tecnològica en gestors de Bases de Dades. Projecte desenvolupat per IBM.

Estudi de l'instal.lació de dipositius FACTS per garantir la seguretat a les xarxes de distribució.

Estudi de l'instal.lació de dipositius FACTS per garantir la seguretat a les xarxes de distribució.

Anàlisi de xarxes socials (projecte CENIT Social Media)

Anàlisi de xarxes socials (projecte CENIT Social Media)

Recomanació de conceptes per a campanyes publicitàries (empresa publicitat)

Recerca tecnològica en gestió de dades pel CA Technologies European Research Lab

Disseny d'una màquina d'impressió digital de gran format per l'estampació directa de teixits sintètics.

Disseny d'una màquina d'impressió digital de gran format per l'estampació directa de teixits sintètics.