Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca
Disseny i implementació d’un carregador de bateries NiMH, 700Vdc fins a  14 kW, basat en un convertidor d’alta freqüència pont complert.

Disseny i implementació d’un carregador de bateries NiMH, 700Vdc fins a 14 kW, basat en un convertidor d’alta freqüència pont complert.

Redisseny d'equipament industrial. Disseny de màquina classificadora de partícules.

Redisseny d'equipament industrial. Disseny de màquina classificadora de partícules.

Disseny  i realització d’un prototip de carregador extern per vehicles híbrids de recollida de RSU (Residus Sòlids Urbans)

Disseny i realització d’un prototip de carregador extern per vehicles híbrids de recollida de RSU (Residus Sòlids Urbans)

Sistema de Generació d'Energia Sostenible

Sistema de Generació d'Energia Sostenible