Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Tecnologies de la Producció

Tecnologies que afecten al disseny de producte: conceptualització, modelat, prototipatge, assajos i industrialització.

 

CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

 

DISENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

Conceptualització, modelatge, prototipatge, assajos i pre-industrialització de productes. Reducció del temps de desenvolupament de producte. Disseny, desenvolupament i control de processos industrials i béns d'equip. Disseny de sistemes òptics i sensors. Control de qualitat de producte 3D i 2D.

 

FABRICACIÓ SOSTENIBLE

Optimització de l'energia consumida. Avaluació de l'impacte mediambiental i desenvolupament d'estratègies energètiques sostenibles.

 

PROCESSOS DE FABRICACIÓ AVANÇADA

Desenvolupament de nous processos per a materials d'alt rendiment. Alta precisió de fabricació a nivell nanoscòpic. Automatització de processos. Disseny, prototipat i control de robots. Aplicació de tecnologies làser i tècniques d'assaig no destructives. Desenvolupament de sistemes, components i instal·lacions fluidomecànics, oleohidràulics, pneumàtics i termofluídics.

 

SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ INTEL·LIGENT

Sistemes intel·ligents per a la presa de decisions en processos complexos. Simulació i optimització del procés de fabricació i dels sistemes de transport intern. Gestió dels sistemes logístics. Col·laboració humà-màquina. Seguretat de la informació i de les comunicacions.

 

 

SECTORS D'APLICACIÓ

 

 

 

   Manufacturing               Salut                  Tèxtil/Moda           Aeronàutica           Automoció      Infraestructures