+48 333 444 XXX +93 405 44 03
mail@company.com info.cit@upc.edu
Image

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que Fundació CIT UPC és responsable del tractament de les seves dades amb les següents dades identificatives:

Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya - CIT UPC – CIT UPC
C / Jordi Girona 31, 08034 Barcelona
CIF / NIF: G-65497182
Telèfon: +34 93 405 44 03

info.cit@upc.edu
 
La finalitat del tractament és informar d'activitats i notícies de CIT UPC que siguin del seu interès, pel qual podrà rebre qualsevol tipus de comunicació per correu electrònic o altres mitjans.
 
Aquestes comunicacions estaran sempre relacionades amb els serveis de CIT UPC i / o de la UPC o dels col·laboradors o socis amb els quals aquesta entitat tingui algun acord de col·laboració i amb els interessos que vostè ens hagi manifestat.
 
Fundació CIT UPC conservarà les seves dades fins que vostè sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment. La base de legitimació d'aquest tractament és el seu consentiment exprés. Així, amb l'acceptació d'aquestes condicions vostè autoritza expressament a CIT UPC a que les seves dades siguin registrats tractats directament i / o facilitats a les empreses i / o institucions amb les que la Fundació hagi de relacionar per dur a terme aquests tractaments, estrictament per a la referida finalitat. No seran transferits internacionalment.
 
No obstant això, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment o oposar-se al tractament, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament. Per a això, tan sols ha d'enviar la seva petició signada, adjuntant fotocòpia d'un document oficial que acrediti la seva identitat a: info.cit@upc.edu edu o per correu postal a: Fundació CIT UPC - C. Jordi Girona 31 - 08034 Barcelona.
També té dret a reclamar davant una autoritat de control.

 
www.citupc.edu      +93 405 44 03     info.cit@upc.edu

Segueix-nos a:
google fb fb behance twitter insta